حلقه علمی خانم دکتر طلائی با موضوع”روشهای اصلاح چوب”امروز ۲۲ آبان ساعت ۱۱ با حدود ۱۵ نفر شرکت کننده در دانشکده عمران برگزار گردید

photo_2016-11-12_13-43-00 photo_2016-11-12_13-43-40