کانون بازنشستگان اعلام کرد

با سلام و احترام  به اطلاع بازنشستگان عزيز ميرساند كه یک واحد از مجتمع رشد مشهد مقدس توسط دانشگاه در آبان ماه سال جاري در اختیار اين کانون  قرار گرفته است. متقاضیان برای مسافرت به مدت سه شب با شماره  ۰۹۱۲۳۸۷۷۶۵۱  تماس حاصل فرمايند.

كانون بازنشستگان دانشگاه شهيد رجايي