گزارش تصویری از نشست صمیمانه اعضای هیات رئیسه محترم و همراهان، در سرای دانشجویی طرشت