گزارش برگزاری اردوی جامعه اسلامی دانشجویان واحد خواهران در امام زاده علی اکبر )ع(واقع در محله چیذر تهران

این برنامه زیارتی باحضور ۲۰ نفر از دانشجویان خواهر درفضایی معنوی برگزار گردید و هدایای فرهنگی از جمله کتاب “گوهر غیرت”به دانشجویان شرکت کننده اهدا گردید .

img_20191210_222541_828