وبینار کشوری تدابیر سلامتی برای شنا و استحمام ویژه کارشناسان دانشگاه های سراسر کشور

پیوند ورود به سامانه آموزشی : https://vc1.viannacloud.ir/ra46u026leez

 

توجه: جهت صدور گواهی حضور برای کارشناسان گرامی سایر دانشگاه ها، لازم است هنگام ورود، نام خود را به همراه نام دانشگاه ثبت نمایید.