وبینار ، چگونه معلم موفقی شویم؟

📣 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد؛
به همت انجمن علمی کامپیوتر و با همکاری دانشکده کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید :
🔴 وبینار ، چگونه معلم موفقی شویم؟
سخنران ها : دانشجویان کارشناسی ارشد :آقای مجید عابدین _ خانم حمیده یزدانی
⏰ زمان: سه شنبه ۳/ ۳/ ۱۴۰۱
ساعت ۱۲