اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای

این همایش با هدف تبادل افکار و ارائه پژوهش‌های میان رشته‌ای در زمینه‌ مهندسی مواد، صنایع چوب و علوم زیستی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخل کشور، برگزار خواهد شد. در این همایش جمعی از اساتید و دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه، جهت ارائه دستاورد های علمی خود، حضور خواهند داشت.

وبسایت همایش: https://meisc.sru.ac.ir/fa