نشست از ایده تا کارآفرینی دانش بنیان

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران برگزار می‌کند

نشست از ایده تا کارآفرینی دانش بنیان

سخنران : جناب آقای مهندس مهدی صفائی نسب دانش آموخته مهندسی برق گرایش کنترل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سه شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است

محل برگزاری جلسه سالن کنفرانس شماره ۲ دانشکده مهندسی برق

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

@Electrical_srttu