نخستین همایش ملی آموزش و پرورش و نهضت بیداری اسلامی

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با همکاری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می کند:

نخستین همایش ملی آموزش و پرورش و نهضت بیداری اسلامی
(با تأکید بر نقش معلمان شهید)

 

محورهای همایش

 • معلمان شهید و آموزش
 • معلمان شهید و تربیت
 • معلمان شهید و سبک زندگی
 • نقش معلمان شهید در هدایت دانش آموزان بسوی حیات طبیه و کمال اخروی
 • تاثیر معلمان شهید در آشنایی دانش آموزان با هویت اسلامی بعنوان عامل خیزش و بیداری مسلمانان
 • نقش معلمان شهید در جریان سازی اسلامی
 • نقش معلمان شهید در تبین روحیه شهادت طلبی و جهاد اسلامی
 • نقش معلمان شهید در حفظ ارزش های اسلامی
اهداف همایش

 • تببین نقش آموزش و پرورش در بیداری اسلامی
 • تببین نقش آموزش و پرورش در جریان سازی اسلامی
 • تببین نقش آموزش و پرورش در استکبار ستیزی

 

معرفی همایش

شناسایی و تبیین نقش معلمان و بویژه معلمان شهید در ترویج فرهنگ اسلامی، ایجاد خودباوری در جوانان و تشویق آنان به علم اندوزی و حرکت در جهت تقویت بنیان های جامعه و حفظ استقلال کشور خود و نیز کمک به گسترش عدالت و ظلم ستیزی ، مبارزه با استکبارو جریان سازی اسلامی حیات طبیه و کمال اخروی .

روشنگری و شفاف سازی جریان های زمینه ساز بیداری اسلامی برای دانش آموزان و همچنین توسعه فرهنگ شهادت طلبی و جهاد در دفاع از ارزش های والای اسلامی و حس میهن دوستی و دفاع از شرف و کیان خود .

آشنایی دانش آموزان با الگوها و اسطوره های مقاومت در برابر ظلم ستیزی و ایستادگی در مقابل قدرت های پوشالی غرب و امادگی و توانمندی در برابر جنگ نرم پیش رو در دنیای اسلام

 

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
برگزاری همایش : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
اعلام نتایج داوری : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

وبسایت همایش:

https://conf.sru.ac.ir/confei/fa