ملاقات سالیانه اعضاء هیأت مدیره کانون با ریاست محترم دانشگاه در هفتم مرداد

ملاقات سالیانه اعضاء هیأت مدیره و همکاران کانون بازنشستگان با ریاست محترم دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر عظمتی و آقای دکتر اسمعیل پور معاون مالی و اداری ایشان در روز دوشنبه هفتم مرداد ماه برگزار شد.
در این ملاقات ضمن تشکر از کمک ها و همکاری های دانشگاه به کانون طی یکسال گذشته پیشنهادهایی در جهت افزایش کمک ها و حل پاره ای از مشکلات موجود مطرح شد که مورد استقبال رئیس محترم دانشگاه قرار گرفت.
در پایان این نشست حضار از فضای مستقل جدیدی که در کنار درب جنوبی دانشگاه در نظر گرفته شده بود بازدید به عمل آوردند و استقرار کانون در محل جدید مورد تأیید قرار گرفت.