مقاله های چاپ شده در حوزه آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی سال های ۱۴۰۳-۱۳۹۸

به گزارش اداره ارزیابی تولیدات علمی و علم سنجی، تعداد مقالات چاپ شده در حوزه آموزش توسط اعضا هیات علمی دانشگاه با آدرس “دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی” در بازه زمانی ۱۴۰۳-۱۳۹۸ منتشر شد.

گزارش گیری بر اساس اطلاعات وارد شده در سامانه گلستان می باشد.

معاونت پژوهش و فناوری

اداره ارزیابی تولیدات علمی و علم سنجی

کدخبر ۰۳۰۳۰۹۰۲