معاون پژوهش و فناوری خبر داد: مقالات پر استناد و داغ دانشگاه بر اساس گزارش ESI

معاونت پژوهش و فناوری از قرارگیری ۵ مقاله با وابستگی سازمانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در فهرست مقالات پر استناد و ۲ مقاله در فهرست مقالات داغ رشته تخصصی بر اساس گزارش ESI طی ماه های می/ژوئن سال ۲۰۲۰ خبر داد.

در نگارش این مقالات آقای دکتر سروش پرویزی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین (۲ مقاله)، آقای دکتر محمد علی ارجمند عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران (۱ مقاله)، آقای دکتر نیما مهدیان دهکردی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق (۱ مقاله) و آقای دکتر مهدی نیک عمل عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه (۱ مقاله) سهیم بوده اند.

معاونت پژوهش و فناوری ضمن تبریک این موفقیت، توفیق روز افزون این عزیزان را از  خداوند متعال مسئلت می نماید.