معاونت فرهنگی اجتماعی حوزه ای برای طراحی، برنامه ریزی عملیاتی و اجرای کلیه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه شهید رجایی است که با شناخت ضرورت ها و نیازهای مخاطبان و در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و وظایف آموزش و پرورش خدمت می نماید.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر عبداله صلواتی

داخلی:۲۶۵۶

download.

.

الف-سوابق علمی:

­ -کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه تهران ( ۸۲ – ۱۳۷۹ )

-دکتری فلسفه با گرایش اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۴-۱۳۸۹)

-دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

.

.

ب-سوابق اجرایی:

-دبیر بخش ادیان و عرفان بزرگداشت حامیان نسخ خطی ( سال ۱۳۸۵ )

-مسئول بخش اعلام عرفان شمال آفریقا (۱۳۸۴-۱۳۸۸)

-مسئول بخش اعلام فلسفه تا قرن هفتمِ گروه فلسفه بنیاد دایره المعارف اسلامی (۱۳۸۸-۱۳۹۰)

-معاون سردبیر کتاب ماه فلسفه از شماره ۱۸ تاکنون

-داورکشوری جشنواره جوان خوارزمی ( از سال ۱۳۸۶تا کنون )

-داوربزرگداشت حامیان نسخ خطی ( از سال ۱۳۸۳تا ۱۳۸۵ )

-داورکتاب سال در حوزه فلسفه و کلام اسلامی ( از سال ۸۶ )

-داورکتاب فصل در حوزه فلسفه و کلام اسلامی ( از سال ۸۶ )

-مشاور بخش فلسفه­ی سریال خواجه نصیر الدین طوسی، شبکه چهار از سال ۸۸

-دبیراجرایی همایش بین المللی اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر فرهنگ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

-دبیر اجرایی یازدهمین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۲ اردیبهشت ۹۸

-سرگروه علمی جشنواره جوان خوارزمی از سال ۱۳۹۴

-مدیر گروه الهیات ۱۳۹۸

-سردبیری برنامه زاویه شبکه ۴ از شهریور سال ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۶

-تدریس در دانشگاه­: دانشگاه تهران( منطق، ترم ۸۹-۹۰)؛ مدرسه عالی شهید مطهری ترم مهر و بهمن ۸۷ (درس کلام اسلامی )؛ دانشگاه شهید رجایی از سال ۸۵ تا کنون در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (دروس منطق، فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه و کلام اسلامی، فلسفة تطبیقی، حکمت متعالیه، حکمت اشراق، تاریخ فلسفه غرب و مسائل کلام جدید، زبان و..)؛

-دبیر هم اندیشی دانشگاه از پاییز ۹۶

.

.

پ-افتخارات علمي:

-منتقد برگزیده در جشنواره نقد کتاب: «منتقد برگزیده» در پنجمین جشنواره نقد کتاب، آذر ماه ۱۳۸۷

-مقاله برگزيده در کنگره اخلاقی – عرفانی امام ( ره ): تبیین عرفانی و حکمی حدیث « من عرف نفسه فقد عرف ربه» نزد امام خمینی ( ره ) ، ملاصدرا و ابن عربی. (آیینه پژوهش ، شماره ۵۹ ، مقاله برگزیده کنگره اخلاقی – عرفانی امام ( ره ) ۱۳۸۲ ).

-مقاله برگزيده در مرکز پژوهشی نشر میراث مکتوب: نقد و بررسی « تصحیح لطائف الاعلام » عبدالرزاق کاشانی ( آیینه میراث ، شماره ۱۹ و ۱۸ ، مقاله برگزیده جشن دهمین سالگرد تاسیس مرکز پژوهشی نشر میراث مکتوب ) صفحه ۴۹ – ۵۵)

-مقاله برگزيده در همایش قرآني وحدت در شیراز: عوامل ایجاد تفرقه از منظر قرآن و اهل بیت (ع)(مقاله برگزیده همایش وحدت ، مجموعه مقالات همایش وحدت ، شیراز ، بهمن ۱۳۸۶ ).

-پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه شهید رجایی ۱۳۹۷

-استاد نمونه دانشگاه شهید رجایی ۱۳۹۸

.

ت-فهرست آثار:

الف-کتب

-سید حیدر آملی و تفسیر محیط اعظم، انتشارات خانه کتاب، تیر ۱۳۸۹٫

-شیخ طوسی؛ پیشروی دانایان، انتشارات همشهری، ۱۳۹۰٫

-علامه محمد حسین طباطبایی و تفسیر المیزان، انتشارات خانه کتاب، ۱۳۹۰ .

-گردآوري مجموعه مقالات خواجه نصيرالدين طوسي، انتشارات خانه کتاب، ۱۳۹۰ .

ت-فکر انتقادی (دفتر نخست: نقد آثار فلسفی معاصر ایران)، تهران، نشر علم، ۱۳۹۴٫

-زیست جهان ملاصدرا، تهران، نشر هرمس، ۱۳۹۶٫

-تبیین فلسفی انواع فلسفی در حکمت صدرایی، هوزان، ۱۳۹۷

ب-طرح‌های پژوهشی انجام شده:

-کثرت نوعی انسان از منظر فیض کاشانی، شماره قرارداد ۳۵۹۰۳ مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ آغاز و ۳۰/۷/۹۲ اتمام طرح در دانشگاه شهید رجایی. (عبداله صلواتی)

-ماهیت و مختصات فلسفه ملاصدرا به شماره ۱۳۲۰۸، مورخ ۱۵/۶/۹۳ آغاز و تا ۱۷/۸/۹۳ اتمام طرح در دانشگاه شهید رجایی. (عبداله صلواتی)

-بررسی و نقد دیدگاههای مختلف در باب حکمت متعالیه۲۹/۱۰/۹۳ به شماره قرارداد ۲۹۵۵۷ پایان: ۲۹/۲/۱۳۹۵

-نظریه سلولی اخلاق با تأکید بر آرای علامه طباطبایی، ۲۱/۴/۹۵، به شماره ۹۹۹۹ پایان: ۲۰/۶/۹۵٫

-بررسی انتقادی خودگرایی و دگرگرایی اخلاقی در فلسفه صدرایی، ۱۸/۲/ ۹۶ به شماره ۳۰۰۱ پایان: ۱۵/ ۷/ ۹۶

-هستی شناسی فضای مجازی، پایان: ۱۳۹۷

-يقين در حكمت صدرايي، پایان: ۱۳۹۷

ج -مقالات چاپ شده:

۱-ارتباط خودشناسی و خداشناسی نزد ابن عربی و ملا صدرا ( مقالات و بررسیها، دفتر ۸۱ ، پاییز ۱۳۸۵ ) صفحه ۸۵ – ۱۰۲٫

۲-ارتباط معرفتی نفس و حق در تبیین مسائل حکمت متعالیه ( خردنامه صدرا ، ش ۴۲ ) صفحه ۷۵ – ۸۲ .

۳-تأویل به مثابه تطبیق قرآن با عالم و آدم در تفسیر سید حیدر آملی، مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث » بهار و تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۶ (از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۸)

۴-کثرت نوعی انسان از منظر ملاصدرا ( خرد نامه صدرا؛ پاییز ۱۳۸۸، ش ۵۵؛ مقاله مشترک با آقای دکتر حکمت).

۵-تحول تاريخي انسان نزد ملاصدرا (نشريه علمی پژوهشی شناخت، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، پاییز ۱۳۹۰) صص۱۲۱-۱۳۴٫

۶ -کثرت نوعی انسان نزد فیض کاشانی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای هستی شناختی، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صص۸۷-۱۰۰

۷-جایگاه تعالیم وحیانی در تبیین وجودی انسان نزد ملاصدرا، انسان پژوهی دینی، (علمی – پژوهشی)، بهار۱۳۹۰

۸-بررسی بسامد مدلهای وحدت و کثرت نوعی انسان در نگرش وجودی فیض کاشانی، پژوهشهای هستی شناختی، سال دوم، ش ۴، پاییز و زمستان ۹۲٫

۹- وحدت يا كثرت نوع انساني نزد ابن سينا، شيخ اشراق و ملاصدرا، فصلنامه تاريخ فلسفه، ش ۱۶، بهار ۹۳٫

۱۰-مواجهه فلسفي ملاصدرا با عرفان ابن عربي، فصلنامه حكمت اسرا، ۱ (پیاپی۱۷) پاییز ۹۲ (چاپ شده در پاییز ۹۳)

۱۱-علم انسان کامل از دیدگاه سید حیدر آملی، ادیان و عرفان، شماره ۲ پاییز و زمستان ۹۲ (عین الله خادمی، عبداله صلواتی و لیلا پوراکبر)

۱۲-تبیین تأثیر انسانشناسی ملاصدرا در تنوع معنای زندگی فلسفه و کلام اسلامی (مقالات و بررسیه) دوره ۴۸ شماره ۱ بهار و تابستان ۹۴ (عبداله صلواتی و شهناز شایان)

۱۳-مختصات شبکة معرفتی ملاصدرا شناخت شماره پیاپی ۱/۷۱ پاییز و زمستان ۹۳ (چاپ شده در بهار ۹۴)

۱۴- معناشناسی، وجودشناسی و کارکردهای نامتناهی در فلسفة صدرایی، حکمت صدرایی، گواهی چاپ در مورخة۱۹/۳/۹۴ و به شماره گواهی: ۰۷-۹۴-۱۰۰۲

۱۵-مسألة رابطة وجودی دو سویة خدا و جهان از دیدگاه تطبیقی هارتشورن و ملاصدرا پژوهشهای هستی شناختی، گواهی چاپ در مورخة۲۸/۱۰ /۹۴ (عبداله صلواتی و زینب اختری)

۱۶- مدل صدرایی در تفسیر اصل برابری حقوق بشر، حکمت صدرایی، گواهی چاپ به شماره۱۰۰۲-۹۴-۳۶ مورخه ۱۲/۱۲/۹۴(عبداله صلواتی و شهناز شایان)

۱۷-خدا در فلسفه اسلامی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۲۲٫ (به عنوان مدخل برگزیده)

۱۸- « جود در عرفان و احادیث ، دانشنامه جهان اسلام ج۱۱ .

۱۹- حد در منطق و فلسفه، دانشنامه جهان اسلام ج۱۲ .

۲۰ – الجوهر النضید، دانشنامه جهان اسلام ج۱۱ .

۲۱- جازمیه، دانشنامه جهان اسلام ج۹ .

۲۲- رساله سه اصلِ ملاصدرا، دانشنامه جهان اسلام

۲۳- سید حیدر آملی، دانشنامه جهان اسلام

۲۴- شبهه ابن کمونه(مشترك) ، دانشنامه جهان اسلام

۲۵- ذوالنون مصری(مشترك) ، دانشنامه جهان اسلام

۲۶- دماوندی عبدالرحیم، دانشنامه جهان اسلام، ج ۱۸

۲۷-رودباری ابو علی، دانشنامه جهان اسلام، ج۲۰

۲۸- زاهد هروي، دانشنامه جهان اسلام

۲۹- شیرازی، قطب الدین، دانشنامه جهان اسلام

۳۰- شهرزوری، شمس الدین، دانشنامه جهان اسلام

۳۱- فیض کاشانی- آرای تفسیری، حدیثی و فقهی، دانشنامه جهان اسلام

۳۲- رفاعی، دانشنامه جهان اسلام، ج۲۰

۳۳- مصباح الشریعه، دانشنامه جهان اسلام

۳۴- قوت القلوب(مشترک) ، دانشنامه جهان اسلام

۳۵- شاذلی ابوالحسن، دانشنامه جهان اسلام

۳۶- فضیل عیاض(مشترک) ، دانشنامه جهان اسلام

۳۷- دسوقیه، دانشنامه جهان اسلام، ج۱۷

۳۸- خواص ابو سليمان، دانشنامه جهان اسلام

۳۹- خواص ابراهيم، دانشنامه جهان اسلام

۴۰- خمريه ابن فارض، دانشنامه جهان اسلام(چاپ اينترنتي)

۴۱- دعا در فلسفه و کلام، دانشنامه جهان اسلام، ج۱۷

۴۲-زکریای رازی (بخش فلسفه)، دانشنامه جهان اسلام، ج۱۸

۴۳-دمشقی، دانشنامه جهان اسلام. ج۱۸

۴۴- تبیین عرفانی و حکمی حدیث « من عرف نفسه فقد عرف ربه » نزد امام خمینی ( ره ) ، ملاصدرا و ابن عربی. ( آیینه پژوهش ، شماره ۵۹ ، مقاله برگزیده کنگره اخلاقی – عرفانی امام ( ره ) ۱۳۸۲ ) صفحه ۶۰ – ۷۱ .

۴۵- حرکت جوهری ( ضمن کتاب « گنجینه بهارستان » ، بخش حکمت،۱۳۸۷ )

۴۶- تقریر انسان کامل از حدیث « من عرف نفسه فقد عرف ربه » نزد عین القضاه همدانی و ابن عربی « ضمن کتاب « خرد و خردورزی » ( مجموعه مقالات ) ۱۳۸۷»

۴۷- پانوشتی بر« دفتر عقل و آیت عشق » نوشته : دکتر دینانی .( آیینه پژوهش ، ش ۶۱) صفحه ۸۲ – ۸۸ .

۴۸ – نقد و معرفی بخش منطق « الشجره الالهیه » ( آیینه میراث ، ش ۳۲ ) صفحه ۲۳۱ – ۲۴۶ .

۴۹- نقد و بررسی « تصحیح اشراق هیاکل النور » ( آینه میراث ، دوره جدید ، سال چهارم ، شماره دوم و سوم ، تابستان و پاییز ۱۳۸۵ ، پیاپی ۳۳-۳۴ ) صفحه ۳۲۴ – ۳۳۵ .

۵۰ – نقد و بررسی « تصحیح لطائف الاعلام » عبدالرزاق کاشانی ( آیینه میراث ، شماره ۱۹ و ۱۸ ، مقاله برگزیده جشن دهمین سالگرد تاسیس مرکز پژوهشی نشر میراث مکتوب ) صفحه ۴۹ – ۵۵ .

۵۱- معرفی و نقد « شرح الهیات شفاء » حکیم نراقی ( آیینه میراث ، شماره ۲۳ ) صفحه ۱۲۶ – ۱۳۹

۵۲- معرفی و نقد « شرح اشارات وتنبیهات شیخ الرئیس » ( آیینه میراث ،شماره ۲۱ ) صفحه ۱۶۸ – ۱۷۳٫

۵۳- معرفی و نقد « الصراط المستقیم » میرداماد ( آیینه میراث ، شماره ۲۶ ) صفحه ۱۷۴ – ۱۸۲ .

۵۴- نقد و بررسی کتاب نظام حکمت صدرایی ( کتاب ماه فلسفه، سال اول، شماره ۱۰ و ۱۱، تير و مرداد ۱۳۸۷ )

۵۵ – « قامت استوار درخت فلسفه اسلامی » ( روزنامه ایران ، شماره ۳۵۵۸ ، ۷ بهمن ۱۳۸۵ ) صفحه ۱۰ .

۵۶- « زایش حکمت متعالیه »( روزنامه ایران ، شماره ۳۶۴۴ ، ۱ خرداد ۱۳۸۶ ) صفحه ۱۰٫

۵۷- میزان تاثیر پذیری حکیم نراقی از ملاصدرا و معرفی جامع الافکار نراقی ( آیینه میراث)

۵۸ – نقد و بررسی « مجموعه رسائل حکیم رفیعی قزوینی / مجموعه حواشی حکیم رفیعی قزوینی ( در دو مجلد ) » ( کتاب ماه فلسفه ، شماره مهر ۱۳۸۶ ) .

۵۹ – معرفی تفصیلی کتاب «درخشش ابن رشد در حکمت مشاء » ( کتاب ماه فلسفه ، سال اول ، ش۲ ، آبان ۱۳۸۶ ) .

۶۰- معرفی و نقد کتاب «پاسخ نامه به ۲۱ سوال اعتقادی و فلسفی» (کتاب ماه دین ، سال یازدهم ، ش ۱۲۶ ، فروردین ۱۳۸۷ )

۶۱- «حسن حسن زاده آملی، عارف ربانی و شارح صدرایی » ( کتاب ماه فلسفه، سال دوم، شماره ۱۸، اسفند ۱۳۸۷ )

۶۲- حکمت به روایت حکیم؛ معرفی دروس شرح اشارات حضرت علامه حسن حسن زاده آملی( کتاب ماه فلسفه سال چهارم، اردیبهشت ۸۹)

۶۳- کثرت نوعی از منظر ملاصدرا، مجموعه مقالات يازدهمين و دوازدهمين همايش بزرگداشت حكيم صدرالمتألهين شيرازي، تهران – شيراز، انتشارات بنیاد حكمت اسلامی صدرا،۱۳۸۸، ص ۳۰۹-۳۲۴

۶۴- التجلیات الالهیه، فرهنگ آثار ايراني – اسلامي، تهران، انتشارات سروش ۱۳۸۸

۶۵- حکمت اشراق از نگاه شهرزوری، کتاب ماه فلسفه، سال دوم ، شماره۲۳ ، مرداد ۱۳۸۸ )

۶۶- معرفی سه مجلد از رسائل الشجره الالهیه ( کتاب ماه فلسفه، سال اول ، شماره۵، بهمن ۱۳۸۶ )

۶۷- تطبیق آراء و تنزل معنا در نفس و قوای آن، تالیف دکتر اسحاق طاهری، کتاب ماه فلسفه، ش ۳۹(آذر۸۹)

۶۸- نقدی بر معاد جسمانی تالیف مرتضی پویان، کتاب ماه فلسفه، ش ۳۸ آبان۸۹ .

۶۹- معرفي و نقد ايمان درماني، ( کتاب ماه فلسفه، سال دوم ، شماره۱۳، مهر ۱۳۸۷ )

۷۰- نيم نگاهي به برخي از منابع كتاب­شناسي حوزه فارابي پژوهي، ( کتاب ماه فلسفه، سال دوم ، شماره۱۶، دي ۱۳۸۷ )

۷۱- بررسی انتقادی وحدت نوعی انسان نزد نصیرالدین طوسی با تکیه بر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات نصیرالدین طوسی، خانه کتاب.۱۳۹۰٫

۷۲- آغاز و انجام و بازتاب آن در نگرش وجودی اسرارالآیات، کتاب ماف فلسفه( ویژه نامه خواجه نصیرالدین طوسی)، سال چهارم، ش ۴۳، فروردین ۱۳۹۰-صص۱۷-۲۵

۷۳- عوامل ایجاد تفرقه از منظر قرآن و اهل بیت (ع)(مقاله برگزیده همایش وحدت ، مجموعه مقالات همایش وحدت ، شیراز ، بهمن ۱۳۸۶ ).

۷۴- نکته سنجی­ها و نوآوری­ها در حیثیت تقییدیه، کتاب ماه فلسفه، سال پنجم، ش۶۱، شهريور، ۱۳۹۱٫

۷۵- خدا در دو پارادايم، کتاب ماه فلسفه، سال چهارم ، ش۴۵، خرداد، ۱۳۹۰ .صص ۹-۱۶

۷۶- طرحي نو در متافيزيك ابن سينا، کتاب ماه فلسفه، سال چهارم ، ش۴۵، شهريور، ۱۳۹۰ . صص ۲۳-۲۹

۷۷- تماشاگه راز (نقدی بر عرفان در منظر وحی و برهان: شرح مصباح الهدایه)، کتاب ماه فلسفه، ش۵۹، مرداد۱۳۹۱٫صص ۲۵-۳۳٫

۷۸- ابلیس به روایت­های متفاوت، کتاب ماه دین، سال پانزدهم، شماره ۱۷۵، اردیبهشت، ۱۳۹۱٫

۷۹- عرفان شیعی از منظر فیض کاشانی، مجموعه مقالات فیض کاشانی پژوهی، خانه کتاب، بهار،۱۳۹۱٫

۸۰- بررسی انتقادی معادجسمانی نزد غیاث الدین دشتکی، مجموعه مقالات یادبود مرحوم عبدالله نورانی، خانه کتاب، ۱۳۹۱٫

۸۱- قواعد و روش تفسیری شیخ طوسی در التبیان، مجموعه مقالات شیخ طوسی پژوهی، خانه کتاب، ۱۳۹۱٫

۸۲- مواجهة شیخ طوسی با دلیل کلامی مبتنی بر صفات به عنوان قرینه­ای علیه دعا، مجموعه مقالات شیخ طوسی پژوهی، خانه کتاب، ۱۳۹۱٫

۸۳- تحویلی نگری در حکمت متعالیه (نقد کتاب حکمت متعالیه آقای یثربی)، کتاب ماه فلسفه، سال ششم، شهریور ۱۳۹۲، شماره ۶۲٫

۸۴- بهشت حکمت (معرفی شرح نمط چهارم اشارات استاد بهشتی)، کتاب ماه فلسفه، سال ششم، شهریور ۱۳۹۲، شماره ۶۲٫

۸۵- برترین نوع انسانی، در همایش انسان و جهان در همایش بین المللی ملاصدرا، خرداد۱۳۹۱٫

۸۶- آموزش تفکر فلسفی؛ موانع و راهکارها، چهارمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ۱۳۹۱٫

۸۷- حدیث حاضرِ غایب، کتاب ماه فلسفه، ۱۳۹۰٫

۸۸- فتوحات از روزن فصوص (نقدی بر طریق عرفانی معرفت چیتیک)، کتاب ماه فلسفه، ش ۵۶ اردیبهشت، ۱۳۹۱٫صص۶-۱۱

۸۹- گامی در آموزش حکمت متعالیه، کتاب ماه فلسفه، شهریور، ۱۳۹۲٫صص ۲۷-۲۹

۹۰- مصباح الارواح بردسیری، دانشنامه جهان اسلام.

  1. نقد و بررسی خطایی بزرگ در معنای زندگی با تکیه بر انسان­شناسی صدرایی، همایش ملاصدرا، خرداد ۹۲٫
  2. گامی در آموزش حکمت متعالیه، کتاب ماه فلسفه، ش ۷۲، شهریور ۹۲٫

۹۳- روایتی ساده از شاهکاری تفسیری، کتاب ماه فلسفه ش ۵۲- دی ۱۳۹۰٫صص ۱۱۴-۱۲۰٫

۹۴- قرائتی صدرایی از فارابی، کتاب ماه فلسفه، سال پنجم، ش۵۰، آبان ۱۳۹۰، صص۲۶-۳۰٫

۹۵- بهشت حکمت (معرفی شرح نمط چهارم اشارات استاد بهشتی)، کتاب ماه فلسفه، سال ششم، شماره ۶۲٫اردیبهشت ۹۲٫

۹۶- عالم تشکیکی سهروردی، مجموعه مقالات سهروردی پژوهی، خانه کتاب، بهمن ۹۳٫

۹۷-انسان ابن سینا؛ واحد متواطی، متباین یا مشکک؟، مجموعه مقالات ابن سیناپژوهی، خانه کتاب، آبان ۹۲٫

۹۸- راه آسمانی فلسفه، کتاب ماه فلسفه، سال هفتم شماره ۷۶ دی۱۳۹۲٫

۹۹-گزارشی روشمند از حکمای پس از ملاصدرا، کتاب ماه فلسفه، سال هفتم شماره ۷۶ دی۱۳۹۲٫

۱۰۰- شفاعت و نقش آن در اخلاق از دیدگاه شیخ طوسی، عبداله صلواتی و ابوذر پاک نهاد و علیرضا شجاع الدین کاشان، در همایش اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر اخلاق، اسفند ۱۳۹۲٫

۱۰۱- اخلاق متعالی برآمده از مبانی انسان شناختی ملاصدرا، عبداله صلواتی و حسین رعیتی، در همایش اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر اخلاق، اسفند ۱۳۹۲٫

۱۰۲- قلب و نقش آن در اخلاق از منظر فیض کاشانی با تاکید بر تفسیر الصافی، عبداله صلواتی و علیرضا شجاع الدین و ابوذر پاک نهاد، در همایش اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر اخلاق، اسفند ۱۳۹۲٫

۱۰۳- سهم رؤیت خدا در اخلاق با تأکید بر نماز، عبداله صلواتی و سید علیرضا موسوی در همایش اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر اخلاق، اسفند ۱۳۹۲٫

۱۰۴- بررسی انتقادی آثار اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی با تأکید بر انواع انسانی صدرایی، عبداله صلواتی و الهام پیرمحمدی، در همایش اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر اخلاق، اسفند ۱۳۹۲٫

۱۰۵- کارکردهای معرفتی معجزه در اخلاق دینی، عبداله صلواتی و محمدطارق درازهی و محمدیاسین درازهی در همایش اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر اخلاق، اسفند ۱۳۹۲٫٫

۱۰۶- تبیین سازگاری کثرت نوعی انسان ملاصدرا با تساوی حقوق بشر، عبداله صلواتی و الهام پیرمحمدی، همایش ملاصدرا، خرداد ۹۳٫

۱۰۷- سهم شمول گرایی معرفتی فلسفه ملاصدرا در صلح پایدار، عبداله صلواتی و علیرضا شجاع الدین و ابوذر پاک نهاد، همایش ملاصدرا، خرداد ۹۳٫

۱۰۸- انواع انسانی نزد ملاصدرا و فیض کاشانی، عبداله صلواتی، همایش مکتب فلسفی اصفهان، اسفند ۱۳۹۱٫

۱۰۹- بازسازی استاد مطهری از برهان تضایف، شهناز شایانفر و عبداله صلواتی، همایش بین المللی اندیشه های فلسفی شهید مطهری، خرداد ۹۲٫

۱۱۰- بررسی انتقادی آموزش فراگیر با تأکید بر انواع انسانی صدرایی، بررسی انتقادی آموزش فراگیر با تأکید بر انواع انسانی صدرایی، عبداله صلواتی و الهام پیرمحمدی، همایش آموزش، بهار ۹۳٫

۱۱۱- وارونگی معرفت نزد ابن عربی، مجموعه مقالات ابن عربی پژوهی، خانه کتاب، ۹۳٫

۱۱۲- آثار تربیتی معادباوری در حکمت متعالیه، اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی، اردبیل، ۲۷/۷/۹۳ (عبدالله صلواتی و ابوذرپاكنهاد)

۱۱۳- سهم پذیرش مرجعیت سیاسی معصومین (ع) در تحقق سلامت روانی جامعه با تأکید بر فلسفة ملاصدرا، اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان، تهران، ۲/۲/ ۹۴ (عبدالله صلواتی و ابوذرپاك نهاد)

۱۱۴- تبیین وجودی نظم اجتماعی پایدار در فلسفة صدرایی، همایش ملاصدرا، تهران، ۱/۳/۹۴٫

۱۱۵- تعين معرفتی فلسفة ملا صدرا و نقددو دیدگاه حکمت و فلسفه شماره دوم، تابستان ۱۳۹۵، صص ۲۱-۳۶٫

۱۱۶- تبیین ضرورت­های سه گانه انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و علامه طباطبایی، فصلنامه علمی پژوهشی عرفان اسلامی، عبداله صلواتی و فاطمه کوکرم، پذیرش در مورخه ۱۷/۱/۹۵ به شمارة ن.ع/۷۳۷٫

  1. خودبیگانگی فرهنگی از دیدگاه ملاصدرا در: مجموعه مقالات: اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر فرهنگ ، محسن جوادی، عبدالله صلواتی و لیلا پوراکبر، تهران ، ۱۳۹۵٫
  2. سهم نگرش وجود صدرايي در تعالي فرهنگي، در: مجموعه مقالات: اسلام و ارزشهای متعالی با تاکید بر فرهنگ، عبدالله صلواتی و حميده قبادي نمين، تهران، ۱۳۹۵٫

۱۱۹- معنای زندگی بر اساس امکانات درونی تفکر ملاصدرا و کی یرکگور، عبداله صلواتی و زهرا لطفی، همایش ملی ملاصدرا (چکیده)، تهران، خرداد ۱۳۹۵٫

۱۲۰- وجود و زمان دو مؤلفة بنیادین در آسیب شناسی آموزش فلسفة اسلامی در ایران، عبداله صلواتی و شهناز شایانفر، همایش ملی ملاصدرا (چکیده)، تهران، خرداد ۱۳۹۵٫

 

.

.

” شرح وظايف معاونت فرهنگی و اجتماعی”

۱- سیاست گذاری و جهت گیری های کلان برنامه ریزی فرهنگی هنری و تعیین محورهای کلی و تعیین اولویت های در دانشگاه

۲- تطبيق و اجراي سياست هاي راهبردي مراجع عالی سیاست گذاری فرهنگی در مراکز علمی و آموزشی هم چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شورای عالی آموزش و پرورش در دانشگاه در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي

۳- طراحی، برنامه ریزی، ساماندهی و راهبري كليه امور فرهنگي هنری دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط

۴- ایجاد وحدت رویه در برنامه ریزی فرهنگی از طریق هماهنگي و همکاری با ساير نهادهاي ذي ربط در داخل دانشگاه هم چون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، تشکل های فرهنگی و مذهبی

۵- توجه و اهتمام به نیازهای فرهنگی اجتماعی همه مخاطبان درسطوح گوناگون از جمله استادان، دانشجويان و كاركنان

۶- برنامه ريزی هوشمندانه، آگاهانه و کاربردی جهت احیاء، تعميق و گسترش ارزش های اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی بر اساس ضرورت ها و مقتضیات دانشگاه

۷- برنامه ريزی همه جانبه جهت توسعه آموزش های عقيدتی، سياسی، اخلاقی و فرهنگی از طريق برگزاری کلاس های آموزشی و سمينارها و مجامع فرهنگی، فکری، سياسی دانشگاهی و نظارت بر آنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی

۸- استاندارد سازی فعالیت های فرهنگی از طریق به کارگیری روش های نوین برنامه ریزی فرهنگی

۹- تعامل و مشارکت فعال با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی خارج از دانشگاه برای ارتقاء کمی و کیفی فعاليت های فرهنگی و هنری

۱۰- سنجش، ارزیابی عملکرد و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های فرهنگی اجتماعی در دانشگاه

۱۱- انجام مطالعات و پژوهش هاي لازم جهت شناسایی وضعيت كلي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و سياسي در دانشگاه با مشارکت معاونت پژوهشی

۱۲- ايجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم ميان نهادهای مختلف فرهنگی، هنری و سياسی دانشجويان تعامل با تشکل های منتخب آنان هم چون بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی، کانون های فرهنگی هنری

۱۳- تنظیم، ابلاغ و پیگیری كليه مصوبات، مقـررات و آيين‌نامه‌هاي رسمی فرهنگی به واحدهاي ذي ربط و نظارت بر حسن اجراي آن

۱۴- ارائه گزارش‌هاي لازم به رئیس دانشگاه و شورای فرهنگی در خصوص وظايف و اقدامات مربوطه از واحدهاي تحت نظر

۱۵- ارزيابی وضعيت کلی اعتقادی، سياسی و اخلاقی نيروهای دانشگاهی و گزارش آنها به هيأت رئيسه و شورای فرهنگی

۱۶- فراهم آوردن زمينه های مناسب و ترغيب نيروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف اجتماعی، سياسی و فرهنگی جامعه

۱۷- ایجاد فضای تعامل مثبت و مشارکت فعال در حوزه فرهنگی در ميان استادان، دانشجويان و کارکنان و برنامه ريزی برای بهره گیری از همه توان و ظرفیت نيروهای دانشگاهی

۱۸- پيشنهاد افراد واجد شرايط و شایسته براي تصدي سمت هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه

۱۹- طراحی، تنظیم و پيشنهاد برنامه های سالانه، مناسبتی و موضوعی به شورای فرهنگی دانشگاه

۲۰- نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها

۲۱- پيشنهاد بودجه ساليانه فرهنگی مطابق با نیازها، مطالبات و گستردگی فعالیت و با توجه و تأکید بر فرصت ها، ظرفیت ها و محدودیت ها و موانع دانشگاه

۲۲- همكاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه‌هاي دانشگاه

۲۳- ترويج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد انديشي و گسترش زمينه ارتباط دانشگاهيان با صاحب نظران علمي، فرهنگي و سياسي کشور

۲۴- دبیری شوراي برنامه ریزی راهبردی فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

۲۵- تولید محتوا، هدایت و تسهيل در فرآيندهای اجرایی فعالیت های فرهنگی اجتماعی تا حصول نتایج مطلوب

۲۶- جذب و به کارگیری نیروهای تخصصی و کارشناسان محتوایی در قالب مشاوره، قرارداد و پروژه

۲۷- هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي نیروها و ارائه گزارش ارزيابي به شوراي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

۲۸- تصدی گری و مدیریت فعالیت های فرهنگی اجتماعی در دانشگاه

۲۹- آسیب شناسی و نیازسنجی جهت کاهش و پیشگیری ناهنجاری های فرهنگی در فعالیت های فرهنگی و مناسبات انسانی در دانشگاه


صفحه اصلی معاونت
تاریخچه
ساختار
نمودار سازمانی
معاون فرهنگی و اجتماعی
مدیر امور فرهنگی
مدیریت فرهنگی و فوق برنامه
اداره امور فرهنگی و اجتماعی
کارشناس مسئول انجمن های علمی
کارشناس مسئول امور فرهنگی و اجتماعی
کارشناس کانون ها
اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی
رئیس اداره
کارشناس مسئول اداره
کارشناس اداره
خانه نشریات دانشجویی
انجمن های علمی
انجمن علمی برق و الکترونیک
انجمن علمی تربیت بدنی
انجمن علمی تاسیسات، حرارت و سیالات
انجمن علمی ریاضی
انجمن علمی بین رشته ای رباتیک
انجمن علمی زبان انگلیسی
انجمن علمی ساخت و تولید
انجمن علمی شیمی
انجمن علمی صنایع چوب
انجمن علمی طراحی جامدات
انجمن علمی عمران
انجمن علمی فیزیک
انجمن علمی کامپیوتر
انجمن علمی ارتباط تصویری
انجمن علمی متالورژی
انجمن علمی معماری
انجمن علمی مکانیک خودرو
انجمن علمی نانو تکنولوژی
کانون نجوم
انجمن نقشه برداری
انجمن علمی علوم تربیتی
انجمن کارآفرینی
کانون های فرهنگی
کانون محیط زیست
کانون هلال احمر
کانون مهدویت
کانون فیلم و عکس
کانون گردشگری
کانون شعر و ادب
کانون قرآن و عترت
کانون تئاتر
کانون خیریه
کانون هنرهای تجسمی
کانون ایثار
کانون سرود و نواهای ایرانی اسلامی
کانون دبیران جوان
تشکل ها