5465451

سرپرست معاونت دانشجویی

دکتر روشن احمدی

دکتری تکنولوژی آموزشی و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی

داخلی ۲۲۸۳

شرح وظايف معاونت دانشجويی

هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با خط و مشی کلی دانشگاه در رابطه با مسائل دانشجویان ،تنظیم خط و مشی اجرایی ادارات تابعه،نظارت بر حسن جریان امور واحدهای تابعه،تایید قراردادها و موافقت نامه های مربوطه و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها فعالیت می نماید .

» اعمال خط مشی و سیاست‌های شورای دانشگاه در معاونت دانشجویی.

» نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های تحت سرپرستی.

» شرکت در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه.» نظارت و کنترل در جلسات شورای مدیران معاونت دانشجویی

» شرکت در جلسات کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان.» همسو نمودن فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های معاونت در راستای سیاست‌های دانشگاه، وزارت علوم و دولت.

» هماهنگی بین مدیریت‌های معاونت.

» اعمال مدیریت در حالت‌های بحرانی دانشگاه و اتخاذ تصمیم لازم در موارد ویژه و حل مسائل بوجود آمده به صورتی که حداقل هزینه را برای دانشجو و دانشگاه داشته باشد.

» نظارت و کنترل بر فعالیت‌های کمیته نظارت ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد.

» نظارت و کنترل بر فعالیت‌های کمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه.

» نظارت و کنترل بر فعالیت‌های امور حسابداری در معاونت.

» نظارت و کنترل ویژه بر ادارات خدمات دانشجویی، خوابگاه‌ها و تغذیه و راهنمایی لازم در مواقع خاص.

» هدایت اقدامات جاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحدهای تابعه.

» برنامه‌ریزی، تقسیم کار و زمانبندی کار بین واحدهای تابعه.

» رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان در رابطه با فعالیت‌های معاونت.

» مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی.

» تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های مختلف دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

» انجام کلیه اموری که بر طبق آیین‌نامه دانشگاه به معاونت دانشجویی محول گردیده است.

» نظارت بر نحوه اجرای آیین‌نامه کمک هزینه، وام، بورسیه تحصیلی و سایر کمک‌های رفاهی.

» نظارت بر نحوه اخذ تعهد از دانشجویان.

» پیش‌بینی و برآورد نیازهای خدماتی و تدارکاتی مربوط به دانشجویان و تعیین اولویت آنها و ارجاع آن به واحدهای ذیربط جهت رسیدگی.

» ایجاد یک سیستم اطلاعاتی حوزه‌ای جهت استفاده در برنامه‌ریزی و کنترل بهتر و ارائه آن به واحدهای ذیربط.

» بررسی مشکلات دانشجویان و ارشاد آنها در زمینه‌های مختلف مشکلات فردی، اجتماعی، عاطفی و روحی.

» نظارت بر اجرای مصوبات کمیسیون موارد خاص که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد و سرپرستی کمیسیون دانشجویی.

» تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه معاونت دانشجویی در همکاری نزدیک با دفتر برنامه و بودجه.

» انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه.

menu_moavenat

معاونت دانشجویی
معرفی
برنامه های راهبردی
تاریخچه
نمودار سازمانی
مدیران حوزه معاونت
مدیریت امور دانشجویان
اداره امور خوابگاه ها
اداره تربیت بدنی
اداره رفاه دانشجویان
اداره بهداشت و درمان
مرکز مشاوره
پرسنل حوزه معاونت
پرسنل دفتر معاونت
پرسنل اداره رفاه دانشجویان
پرسنل مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره
پرسنل اداره امور خوابگاه ها
پرسنل اداره تربیت بدنی
اداره تربیت بدنی
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
مجموعه ورزشی دانشگاه
سراهای دانشجویی (خوابگاه ها)
معرفی خوابگاه ها
خدمات و فعالیت ها
مقررات سکونت در سراهای دانشجویی
روند اسکان دانشجو در سراهای دانشجویی
معرفی امکانات سراها
روند تسویه حساب سراها
گاهنامه
آرشیو خبر
رویداد معاونت
رویداد خوابگاه
رویداد تغذیه
رویداد بهداشت و درمان
رویداد رفاه
رویداد انفورماتیک
رویداد ورزشی
مستندات
آئین نامه ها و مصوبات
فرم ها
نمودارهای گردش کار
پیمانکاران
پیمانکار طبخ و توزیع غذا
پیمانکار ایاب و ذهاب
لیست واحدهای صنفی
نمودار گردش کار
تسهیلات
وام های دانشجویی
آلبوم تصاویر
پیوندها
تماس با ما

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۸
داخلی: ۲۲۸۳
vcs @ srttu.edu