5465451

 

 

 

آیین نامه استفاده از خوابگاه های دانشجویی

آیین نامه انظباطی و منشور اخلاقی خوابگاههای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

به نام خدا

اینجانب متعهد می شوم تمامی ضوابط و مقررات سکونت در خوابگاههای دانشجویی که در ذیل آمده است را رعایت کنمو در صورت عدم رعایت آن اداره امور خوابگاهها مجاز به تصمیم گیری در مورد سکونت اینجانب می باشد.

ماده ۱) در ابتدای سکونت در خوابگاه چنانچه محل سکونت دانشجو دارای اثاثیه و تجهیزات باشد طبق صورتجلسه به دانشجو تحویل داده می‌شود و در موقع تخلیه طبق همان صورتجلسه تحویل گرفته خواهد شد و مسئولیت کسری لوازم آن به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.
ماده ۲) تامین لوازم شخصی مانند پتو، ملحفه، تشک و بالش بر عهده دانشجو می باشد و امور خوابگاه هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.
ماده ۳) دانشجو حق نگهداری واستفاده از اشیاء و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد.
ماده ۴) هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود بوده و سرپرستی خوابگاه در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
ماده ۵) دانشجوی ساکن در خوابگاه حق طبخ غذا در اتاق مسکونی خود را ندارد.
ماده ۶) تغییر یا تعویض قفل و سایر وسایل محل سکونت دانشجو بدون اجازه کتبی اداره امور خوابگاهها ممنوع است.
ماده ۷) دانشجو موظف به نظافت محل سکونت خود و حفظ بهداشت و پاکیزگی معابر و اماکن عمومی خوابگاه می‌باشد.
ماده ۸) دانشجو موظف است هنگام خروج از خوابگاه وسایل برقی اتاق خود را کاملاً خاموش کند.
ماده ۹) در صورتیکه در امور تاسیساتی اتاقهای مسکونی خوابگاه و اماکن عمومی ساختمان نظیر حمام، سرویس های بهداشتی و آشپزخانه از قبیل مشکلات برقی، انشعابات آب و گاز و… خللی پیش آید و نیاز به تعمیر یا تعویض و جابجائی داشته باشند، دانشجویان ساکن موظفند مراتب را به سرپرست خوابگاه اطلاع دهند تا بررسی و اقدام لازم به عمل آید، مسئولیت عدم اطلاع موارد فوق و یا دخالت مستقیم در اینگونه امور که موجب ضایعات احتمالی جانی ومالی بشود به عهده دانشجویان آن محل می‌باشد.
ماده ۱۰) ساکنین خوابگاه موظفند به منظور جلوگیری از گرفتگی فاضلاب، سرویسهای عمومی، آشپزخانه، حمام، دستشویی، از ریختن آشغال؛ کاغذ؛ پارچه و… خودداری نمایند در غیراینصورت خسارت وارده به عهده فرد یا افراد خاطی می‌باشد.
ماده ۱۱) احترام به شعائر و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ماده ۱۲) رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه الزامی است.
ماده ۱۳) ورود خواهران و برادران دانشجو با ظاهر و پوشش نامناسب به درون خوابگاه ممنوع است.
ماده ۱۴)ظاهرشدن با پوشش نامناسب در محیط معابر و اماکن عمومی خوابگاه ممنوع است.
ماده ۱۵)نگهداری وا ستفاده از ابزارآلات غیرقانونی از قبیل (لوازم قمار، نوارهای مبتذل، اسلحه سرد و گرم و…) در خوابگاههای دانشجویی ممنوع است.
ماده ۱۶) ایجاد هرگونه مزاحمت که موجب سلب آسایش ساکنان خوابگاه گردد از قبیل (ایجاد سروصدا، درگیری، بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو و تلویزیون، نواختن ابزار و آلات موسیقی، استعمال دخانیات و…) ممنوع است.
ماده ۱۷) رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف برخوابگاههای دانشجویی الزامی است.
ماده ۱۸)ساعت ورود و خروج مجاز در خوابگاه بر حسب فصول سال و نوع خوابگاه از سوی اداره امور خوابگاه های دانشگاه تعیین و اعلام می گردد.

ماده ۱۹)از ساعات ۲۲ شب تا ۶ بامداد روز بعد رعایت سکوت عمومی خوابگاه جهت آرامش ساکنین ضروری است.

.

یک آبان هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۸
داخلی: ۲۲۸۳
vcs @ srttu.edu