5465451


پرسنل اداره امور خوابگاه ها

سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
سرپرست اداره امورخوابگاه ها غلامرضا تقی زاده هجران دوست

مستقیم:

۲۲۹۷۰۰۳۱

داخلی:

۲۲۷۸

.کارشناس سامانه خوابگاه ها خانم نائمی مستقیم:

۲۲۹۷۰۰۳۱

داخلی:

۲۲۷۸

کارشناس امور خوابگاه ها

مستقیم:

۲۲۹۷۰۰۳۱

داخلی:

۲۲۷۸

معرفی پرسنل و سرپرستان سرای دانشجویی پسرانه اختیاریه
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
سرپرست محمد بستاکی
۲۲۵۴۱۰۰۱

معرفی پرسنل و سرپرستان سرای دانشجویی پسرانه ازگل
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
سرپرست مسئول علی رضا رضایی

مهدی صفری

۲۲۱۹۱۱۵۰

معرفی پرسنل و سرپرستان سرای دانشجویی پسرانه حافظ
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
سرپرست مسئول غلامرضا داعی

یوسف سیف زاد

یاسر میرزازاده

۶۶۷۰۷۲۷۱

معرفی پرسنل و سرپرستان سرای دانشجویی پسرانه شهید مدنی
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
سرپرست رحمان صدیقی نسب
۷۷۵۶۸۵۸۴

 

معرفی پرسنل و سرپرستان سرای دانشجویی پسرانه طرشت
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
سرپرست
محمد مهناویان
۶۶۰۲۰۹۱۹

معرفی پرسنل و سرپرست سرای دانشجویی دختران مبارک اباد
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
سرپرست آسیه درخشندی

لاله صوفی

۲۲۹۶۴۹۹۹

معرفی پرسنل و سرپرست سرای دانشجویی دختران هروی
سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
سرپرست
نوشین خیرجو

ثریا عزتی 

۲۲۹۷۹۱۱۰

 

 

menu_moavenat

معاونت دانشجویی
معرفی
برنامه های راهبردی
تاریخچه
نمودار سازمانی
مدیران حوزه معاونت
مدیریت امور دانشجویان
اداره امور خوابگاه ها
اداره تربیت بدنی
اداره رفاه دانشجویان
اداره بهداشت و درمان
مرکز مشاوره
پرسنل حوزه معاونت
پرسنل دفتر معاونت
پرسنل اداره رفاه دانشجویان
پرسنل مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره
پرسنل اداره امور خوابگاه ها
پرسنل اداره تربیت بدنی
اداره تربیت بدنی
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
مجموعه ورزشی دانشگاه
سراهای دانشجویی (خوابگاه ها)
معرفی خوابگاه ها
خدمات و فعالیت ها
مقررات سکونت در سراهای دانشجویی
روند اسکان دانشجو در سراهای دانشجویی
معرفی امکانات سراها
روند تسویه حساب سراها
گاهنامه
آرشیو خبر
رویداد معاونت
رویداد خوابگاه
رویداد تغذیه
رویداد بهداشت و درمان
رویداد رفاه
رویداد انفورماتیک
رویداد ورزشی
مستندات
آئین نامه ها و مصوبات
فرم ها
نمودارهای گردش کار
پیمانکاران
پیمانکار طبخ و توزیع غذا
پیمانکار ایاب و ذهاب
لیست واحدهای صنفی
نمودار گردش کار
تسهیلات
وام های دانشجویی
آلبوم تصاویر
پیوندها
تماس با ما

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۸
داخلی: ۲۲۸۳
vcs @ srttu.edu