5465451

اسامی پرسنل مرکز بهداشت سمت داخلی
دکتر ژاله شریفی پزشک مرکز بهداشت ۲۳۶۳-۲۴۹۵
خانم نیلوفر سجودی پرستار مرکز بهداشت ۲۳۶۳-۲۴۹۵

* برای شماره گیری تلفن داخلی از بیرون دانشگاه ابتدا شماره ۲۲۹۷۰۰۶۰الی ۹ را شمارگیری کنید

اسامی پرسنل مرکز مشاوره سمت داخلی
کارشنارس مشاوره ۲۳۶۴
دکتر مریم بنی عامریان مشاور ۲۳۶۴

برای شماره گیری تلفن داخلی از بیرون دانشگاه ابتدا شماره ۲۲۹۷۰۰۶۰الی ۲۳۶۴را

شمارگیری کنید

menu_moavenat

معاونت دانشجویی
معرفی
برنامه های راهبردی
تاریخچه
نمودار سازمانی
مدیران حوزه معاونت
مدیریت امور دانشجویان
اداره امور خوابگاه ها
اداره تربیت بدنی
اداره رفاه دانشجویان
اداره بهداشت و درمان
مرکز مشاوره
پرسنل حوزه معاونت
پرسنل دفتر معاونت
پرسنل اداره رفاه دانشجویان
پرسنل مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره
پرسنل اداره امور خوابگاه ها
پرسنل اداره تربیت بدنی
اداره تربیت بدنی
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
مجموعه ورزشی دانشگاه
سراهای دانشجویی (خوابگاه ها)
معرفی خوابگاه ها
خدمات و فعالیت ها
مقررات سکونت در سراهای دانشجویی
روند اسکان دانشجو در سراهای دانشجویی
معرفی امکانات سراها
روند تسویه حساب سراها
گاهنامه
آرشیو خبر
رویداد معاونت
رویداد خوابگاه
رویداد تغذیه
رویداد بهداشت و درمان
رویداد رفاه
رویداد انفورماتیک
رویداد ورزشی
مستندات
آئین نامه ها و مصوبات
فرم ها
نمودارهای گردش کار
پیمانکاران
پیمانکار طبخ و توزیع غذا
پیمانکار ایاب و ذهاب
لیست واحدهای صنفی
نمودار گردش کار
تسهیلات
وام های دانشجویی
آلبوم تصاویر
پیوندها
تماس با ما

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۸
داخلی: ۲۲۸۳
vcs @ srttu.edu