خوابگاه دانشجویی محدوده‌ای از فضای دانشگاه محسوب می‌شود که برای سکونت و آرامش و تأمین بهداشت روانی دانشجویان به همراه بهره‌مندی از سایر امکانات رفاهی، فرهنگی، فوق برنامه، تربیت بدنی، مشاوره و راهنمایی، سالن مطالعه، تغذیه و بهداشت و درمان درحد مقررات درنظر گرفته شده است و کلیه مقررات اداری و انضباطی دانشگاه درآن حاکم است که دانشجویان محترم متعهد به رعایت تمامی ضوابط ومقررات آن می باشند .به پیوست فایل آیین نامه انضباطی ومقررات سکونت در خوابگاههای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی جهت اطلاع متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی می باشد . 

فایل آیین نامه ومنشور اخلاقی  آیین نامه ومقررات خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

 

 

 

menu_moavenat

معاونت دانشجویی
معرفی
برنامه های راهبردی
تاریخچه
نمودار سازمانی
مدیران حوزه معاونت
مدیریت امور دانشجویان
اداره امور خوابگاه ها
اداره تربیت بدنی
اداره رفاه دانشجویان
اداره بهداشت و درمان
مرکز مشاوره
پرسنل حوزه معاونت
پرسنل دفتر معاونت
پرسنل اداره رفاه دانشجویان
پرسنل مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره
پرسنل اداره امور خوابگاه ها
پرسنل اداره تربیت بدنی
اداره تربیت بدنی
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
مجموعه ورزشی دانشگاه
سراهای دانشجویی (خوابگاه ها)
معرفی خوابگاه ها
خدمات و فعالیت ها
مقررات سکونت در سراهای دانشجویی
روند اسکان دانشجو در سراهای دانشجویی
معرفی امکانات سراها
روند تسویه حساب سراها
گاهنامه
آرشیو خبر
رویداد معاونت
رویداد خوابگاه
رویداد تغذیه
رویداد بهداشت و درمان
رویداد رفاه
رویداد انفورماتیک
رویداد ورزشی
مستندات
آئین نامه ها و مصوبات
فرم ها
نمودارهای گردش کار
پیمانکاران
پیمانکار طبخ و توزیع غذا
پیمانکار ایاب و ذهاب
لیست واحدهای صنفی
نمودار گردش کار
تسهیلات
وام های دانشجویی
آلبوم تصاویر
پیوندها
تماس با ما

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۸
داخلی: ۲۲۸۳
vcs @ srttu.edu