5465451

مدیریت امور دانشجویان

مدیریت دانشجویی یکی از فعالترین حوزه ها در سطح دانشگاه به شمار می آید. از آن جا که هدف اصلی از تاسیس دانشگاه ها، آموزش دانشجویان و شکوفایی استعداد های افراد جامعه است وانجام این مهم ارتباط نزدیک با نحوه زندگی و فعالیت های اجتماعی و معیشتی آنان دارد لذا مدیریت دانشجویی با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای تامین رفاه دانشجویان کمک موثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور بر اساس الگوی برنامه توسعه انجام می دهد.

مشخصات

دکتر عباس شیری
 عضو هیات علمی دانشکده برق
مسئول دفتر : خانم قلی زاده
داخلی: ۲۲۷۷
تلفن مستقیم : ۲۲۹۷۰۰۳۷

شرح وظايف معاونت دانشجويی

 

ردیف اهم فعالیت
۱ برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی و امور تغذیه دانشجویان.
۲ اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی.
۳ پرداخت وام های تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج، شهریه تحصیلی ، ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط.
۴ اعطای تسهیلات رفاهی و امکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجد شرایط.
۵ انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان
۶ انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان.
۷ نظارت و کنترل برنامه سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاههای دانشجویی.
۸ تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی،‌ماهانه و فصلی دانشجویان.
۹ انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری ، پخت و توزیع مواد غذایی.
۱۰ رسیدگی به بهداشت مواد غذایی
۱۱ بازدیدهای مستمر از سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارسایی های موجود.
۱۲ تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشکلات دانشجویی
۱۳ تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان و سلف سرویس های دانشجویی
۱۴ استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان

menu_moavenat

معاونت دانشجویی
معرفی
برنامه های راهبردی
تاریخچه
نمودار سازمانی
مدیران حوزه معاونت
مدیریت امور دانشجویان
اداره امور خوابگاه ها
اداره تربیت بدنی
اداره رفاه دانشجویان
اداره بهداشت و درمان
مرکز مشاوره
پرسنل حوزه معاونت
پرسنل دفتر معاونت
پرسنل اداره رفاه دانشجویان
پرسنل مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره
پرسنل اداره امور خوابگاه ها
پرسنل اداره تربیت بدنی
اداره تربیت بدنی
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
مجموعه ورزشی دانشگاه
سراهای دانشجویی (خوابگاه ها)
معرفی خوابگاه ها
خدمات و فعالیت ها
مقررات سکونت در سراهای دانشجویی
روند اسکان دانشجو در سراهای دانشجویی
معرفی امکانات سراها
روند تسویه حساب سراها
گاهنامه
آرشیو خبر
رویداد معاونت
رویداد خوابگاه
رویداد تغذیه
رویداد بهداشت و درمان
رویداد رفاه
رویداد انفورماتیک
رویداد ورزشی
مستندات
آئین نامه ها و مصوبات
فرم ها
نمودارهای گردش کار
پیمانکاران
پیمانکار طبخ و توزیع غذا
پیمانکار ایاب و ذهاب
لیست واحدهای صنفی
نمودار گردش کار
تسهیلات
وام های دانشجویی
آلبوم تصاویر
پیوندها
تماس با ما

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۸
داخلی: ۲۲۸۳
vcs @ srttu.edu