5465451

تاریخجه : معرفی و تاریخجه
معاونت دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از فعالترین حوزه های سطح دانشگاه می باشد .معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از محور ی ترین و حساس ترین معاونت های دانشگاه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده نیازهای عمومی دانشجویان در دانشگاه است. شاید بتوان گفت که قدمت این معاونت به نخستین روزهای تاسیس دانشگاه باز می گردد، زیرا یکی از سنگ بناهای تاسیس و آغاز کار هر دانشگاهی است. معاونت دانشجویی مجموعاً دارای چهار اداره کل به شرح زیر است که فعالیتهای خود را با ارائه خدمات رفاهی؛ کمک به وضع مالی و اسکان دانشجویان می گردد این حوزه با فراهم آوردن بستر ها و زمینه های مناسب جهت رشد هر چه بیشتراستعداد ها وایجادتحرک و نشاط علمی و گسترش و تعمیق آموزشی وپژوهشی ارتقاء معنوی و پایبندی به اصول و ارزشهای والای انسانی درمیان دانشجویان مشغول خدمتگزاری میباشد. اموردانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فعالیتهای خود را در شاخه های مختلف توسعه داده و دانشجویان در دوره های شبانه و روزانه از امکانات ارائه شده بصورت وام و وسائل کمک اموزشی و امکانات خوابگاهی و استفاده از سلف سرویس دانشجویی بهره مند می گردند. عمده وظایف این اداره کل هدایت و کنترل ادارات تابعه و نظارت بر حسن انجام وظایف تعیین شده در زمینه خدمات رفاهی وکمک آموزشی به دانشجویان می باشد

ادارات تابعه شامل:

۱-اداره امور تغذیه

اداره تغذیه با هدف تامین غذای دانشجویان ، کارکنان و اساتید و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن فعالیت می نماید .در این راستا کارشناسان مربوط مواداولیه ورودی رااز لحاظ معیارهای بهداشتی کنترل نموده و بر کلیه مراحل تهیه و آماده سازی و پخت و توزیع غذا نظارت دارند لذا آنچه حائز اهمیت است اینکه کارشناسان ازهیچ کوششی در دستیابی دانشجویان به غذای سالم دریغ نمی کنند

۲-اداره امور خوابگاهها

خوابگاه بخشی از امکانات رفاهی دانشگاه می باشد که دانشجویان طبق قوانین ومقررات تعیین شده به صورت فردی وگروهی بخشی از فراغت واستراحت خودرا درآن بسر می برد وهنگام سکونت در خوابگاه ضمن رعایت حقوق دیگران ومقررات خوابگاه از امکانات فرهنگی؛ ورزشی ؛فوق برنامه؛ آموزشی وخدماتی استفاده می نماید . بنابر این تربیت صحیح وشایسته افرادی که برای رسیدن به اهداف متعالی کشور در آینده وتحصیل علم ناچارند قسمتی از عمر خود راکه معمولاًدر دوران جوانی است در دانشگاه ومحیطی به دور ازخانواده به سر ببرند باید با برنامه ریزی صحیح وبا در اختیار قراردادن امکانات رفاهی لازم برای دانشجویان آنها را در رسیدن به این امر مهم یاری نمود .

۳-اداره رفاه دانشجویان

این اداره دارای مجموعه های فرعی دیگری است که عبارتند از: اداره خدمات دانشجویی و ، واحد بررسی و پرداخت وامهای دانشجویی، تسویه حساب دانشجویان، تعاونی های دانشجویی از جمله واحدهای تابعه اداره خدمات دانشجویی هستند

۴-مرکز بهداشت و درمان

این مرکز وظایف و خدمات قابل توجهی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از: ارا یه خدمات درمانی به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی، ارا یه خدمات پزشکی عمومی و تخصصی، آزمایشگاه، داروخانه، معرفی و اعزام بیماران به مراکز درمانی و بیمارستانی. علاوه بر وظایف درمانی، این مرکز وظایف نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های بهداشتی در قرارداد با پیمانکاران و برنامه ریزی برای افزایش سطح آگاهی های عمومی دانشجویان و کارکنان نسبت به پیشگیری و بهداشت را به عهده دارد.

menu_moavenat

معاونت دانشجویی
معرفی
برنامه های راهبردی
تاریخچه
نمودار سازمانی
مدیران حوزه معاونت
مدیریت امور دانشجویان
اداره امور خوابگاه ها
اداره تربیت بدنی
اداره رفاه دانشجویان
اداره بهداشت و درمان
مرکز مشاوره
پرسنل حوزه معاونت
پرسنل دفتر معاونت
پرسنل اداره رفاه دانشجویان
پرسنل مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره
پرسنل اداره امور خوابگاه ها
پرسنل اداره تربیت بدنی
اداره تربیت بدنی
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
مجموعه ورزشی دانشگاه
سراهای دانشجویی (خوابگاه ها)
معرفی خوابگاه ها
خدمات و فعالیت ها
مقررات سکونت در سراهای دانشجویی
روند اسکان دانشجو در سراهای دانشجویی
معرفی امکانات سراها
روند تسویه حساب سراها
گاهنامه
آرشیو خبر
رویداد معاونت
رویداد خوابگاه
رویداد تغذیه
رویداد بهداشت و درمان
رویداد رفاه
رویداد انفورماتیک
رویداد ورزشی
مستندات
آئین نامه ها و مصوبات
فرم ها
نمودارهای گردش کار
پیمانکاران
پیمانکار طبخ و توزیع غذا
پیمانکار ایاب و ذهاب
لیست واحدهای صنفی
نمودار گردش کار
تسهیلات
وام های دانشجویی
آلبوم تصاویر
پیوندها
تماس با ما

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۸
داخلی: ۲۲۸۳
vcs @ srttu.edu