5465451

ماموریت حوزه معاونت دانشجویی ::
معاونت دانشجویی به امر برنامه ریزی ،اجرا و نظارت در ماموریت های ذیل اهتمام دارد:

۱٫شکوفا سازی ابعاد وجودی و قابلیتهای دانشجویان

۲٫ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و رفع بخشی از نیازهای مالی و معیشتی دانشجویان

۳٫ تامین و ارتقاء سلامت دانشجویان

اهداف کیفی:

۱٫تکریم، تسهیل و تسریع در خدمات رسانی به دانشجویان و اطلاع رسانی به موقع و شفاف

۲٫ارتقاء کیفیت، و تامین نیازهای تغذیه دانشجویان

۳٫ارائه خدمات تخصصی و درمانی در جهت ارتقا سطح سلامت و بهداشت دانشجویان و استفاده از ظرفیت خدمات بیمه ای

۴٫ارتقاء تسهیلات به دانشجویان متقاضی و ارائه خدمات خوابگاهی مجردی و متاهلین در یک بستر فرهنگی و اسلامی

۵٫مدیریت بهینه هزینه ها و ارتقاء استانداردسازی تجهیزات و امکانات خوابگاهها،سلف سرویس ها،واحدهای صنفی ومرکزبهداشت ودرمان.

۶٫ ارتقا بهره وری استفاده از بستراینترنت در خوابگاهها به منظور انجام امور علمی ـ پژوهشی

۷٫اصلاح ساختار سازمانی نیروی انسانی جهت عملیاتی شدن ماموریت های جدید

راهبردها:

۱٫تهیه اطلاعات وآماردقیق درحوزه معاونت دانشجویی

۲٫ارتقاء سیستم های اتوماسیون دانشجویی و الکترونیکی نمودن درخواست ها

۳٫استفاده از ظرفیتهای اقتصادی مجموعه جهت ارائه خدمات مناسب تر

۴٫ آموزش و فرهنگ سازی استفاده از امکانات حوزه دانشجویی

۵٫ جلوگیری از اسراف

۶٫ کاهش بروکراسی اداری در حوزه معاونت دانشجویی

۷٫ تخصیص کارت واحد به دانشجو جهت ارائه کلیه خدمات رفاهی، آموزشی و پژوهشی

۸٫ اطلاع رسانی به موقع و شفاف در مورد قوانین و مقررات

۹٫ برون سپاری خدمات رفاهی با رعایت تبعات فرهنگی و توجیهات اقتصادی

۱۰٫ فعال سازی شورای تخصصی دانشجویی

۱۱٫ ایجاد واحد کنترل کیفیت و بازرسی در فرآیند پخت غذا طبق استاندارد.

۱۲٫ تمرکز اداره تغذیه بر ارائه خدمات صرفاً به دانشجویان به منظور ارتقاء کیفیت ونظارت

۱۳٫ ارائه صبحانه روزانه در خوابگاه ها حسب امکانات

۱۴٫ حمایت ویژه از دانشجویان متاهل

۱۵٫ استفاده بهینه از ظرفیت کار دانشجویی و حمایت از دانشجویان کارآفرین خوابگاهی

۱۶٫ کاهش زمان ماندگاری درخوابگاه براساس قوانین ومقررات صندوق رفاه دانشجویان

۱۷٫ افزایش و مدیریت پهنای باند و توزیع عادلانه آن در خوابگاه های دانشجویی

۱۸٫ ایجاد ساز وکار جهت تخصیص وام ضروری به دانشجویان متقاضی و کم بضاعت ( اقدامات از طریق ایجاد صندوق قرض الحسنه با مشارکت دانشگاهیان)

۱۹٫ ایجاد بازارچه دانشجویی متناسب با نیاز دانشجویان

۲۰٫ استقرار و ارتقاء نظام پایش سلامت و توسعه نظام ارتقاءسلامت

۲۱٫ نظارت درجهت استقرار استاندارهای بهداشتی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها

۲۲٫ استفاده از نیروهای متخصص و مجرب جهت تشخیص و درمان بیماریها

۲۳٫ آموزش سلامت و ارتقاء شیوه های زندگی سالم جهت توانمندسازی دانشجویان در تامین سلامت خویش.

۲۴٫ دریافت مجوز اداره بهداشت و درمان و استفاده از ظرفیت بیمه خدمات درمانی

اهداف کمی:

۲٫ افزایش امکان انتخاب نوع غذا از یک وعده به دو وعده

۳٫ افزایش تنوع در انتخاب غذا در هر وعده از دو غذا به سه غذا.

۴٫ افزایش تعداد خدمات الکترونیکی تغذیه از ۲خدمت به ۴خدمت.

۵٫ افزایش تعداد واحدهای صنفی از ۱۰ عنوان صنف به ۱۵ عنوان صنف

۶٫ گسترش اجرای طرح سلامت از ۱ مقطع تحصیلی به ۳ مقطع تحصیلی

۷٫ افزایش کامپیوترهای (run) از صفردرصد به ۱۵ درصد کل کامپیوترها در خوابگاه ها

۸٫ افزایش عنوان خدمات تخصصی پزشکی از ۵ مورد به ۷ مورد

۹٫ نظارت بهداشتی بر آزمایشگاه ها از صفر درصد به ۱۰۰ درصد

۱۰٫ برونسپاری خدمات رفاهی قابل واگذاری سالانه ۲۰ درصد بر اساس قوانین مصوب

۱۲٫ حذف پول نقد در حوزه معاونت از ۱۰۰ به صفر

۱۳٫ کاهش اپراتور سلف سرویس ها از ۵ به ۱

۱۴٫ افزایش خدمات الکترونیکی از صفر به ۳ مرکز بهداشت و درمان

۱۵٫ افزایش خدمات اینترنتی از ۱ به ۵ در اداره رفاه و خدمات دانشجویی

۱۶٫ افزایش خدمات اینترنتی از ۱ به ۵ در امور خوابگاه ها

menu_moavenat

معاونت دانشجویی
معرفی
برنامه های راهبردی
تاریخچه
نمودار سازمانی
مدیران حوزه معاونت
مدیریت امور دانشجویان
اداره امور خوابگاه ها
اداره تربیت بدنی
اداره رفاه دانشجویان
اداره بهداشت و درمان
مرکز مشاوره
پرسنل حوزه معاونت
پرسنل دفتر معاونت
پرسنل اداره رفاه دانشجویان
پرسنل مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره
پرسنل اداره امور خوابگاه ها
پرسنل اداره تربیت بدنی
اداره تربیت بدنی
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
مجموعه ورزشی دانشگاه
سراهای دانشجویی (خوابگاه ها)
معرفی خوابگاه ها
خدمات و فعالیت ها
مقررات سکونت در سراهای دانشجویی
روند اسکان دانشجو در سراهای دانشجویی
معرفی امکانات سراها
روند تسویه حساب سراها
گاهنامه
آرشیو خبر
رویداد معاونت
رویداد خوابگاه
رویداد تغذیه
رویداد بهداشت و درمان
رویداد رفاه
رویداد انفورماتیک
رویداد ورزشی
مستندات
آئین نامه ها و مصوبات
فرم ها
نمودارهای گردش کار
پیمانکاران
پیمانکار طبخ و توزیع غذا
پیمانکار ایاب و ذهاب
لیست واحدهای صنفی
نمودار گردش کار
تسهیلات
وام های دانشجویی
آلبوم تصاویر
پیوندها
تماس با ما

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۸
داخلی: ۲۲۸۳
vcs @ srttu.edu