معاونت اجتماعی و فرهنگی خبر داد:بسیج دانشجویی در انتقاد به اظهارات وزیر ارتباطات طی نامه ای واکنش نشان داد .

بسیج دانشجویی در انتقاد از اظهارات وزیر ارتباطات طی نامه ای سرگشاده واکنش نشان داد.

 

بخشی از نامه ارسالی از سوی بسیج دانشجویی