معاونت اجتماعی و فرهنگی خبر داد:بسیج دانشجویی در انتقاد به اظهارات وزیر ارتباطات طی نامه ای واکنش نشان داد .

بسیج دانشجویی در انتقاد از اظهارات وزیر ارتباطات طی نامه ای سرگشاده واکنش نشان داد.  

بسیج دانشجویی در انتقاد از اظهارات وزیر ارتباطات طی نامه ای سرگشاده واکنش نشان داد.

 

بخشی از نامه ارسالی از سوی بسیج دانشجویی