دبیرخانه هیئت اجرایی جذب / فرم ها

 

 گزارش نامه (شناسنامه) علمي اعضاي هيأت علمي آموزشي دانشگاه شهيد رجايي بر اساس آيين نامه ارتقاي جديد آموزشي

جهت دریافت گزارش نامه به آقای محمدی مزرعه شاهی مراجعه نمایید.

 

فرم های مربوط به پرونده علمی متقاضیان تبدیل وضعیت از

پیمانی به رسمی آزمایشی و کارشناس به رسمی آزمایشی

۱ فرم الف شناسنامه علمی متقاضي تبديل وضعيت آموزشي word
۲ فرم ب- ۱- صورتجلسه كميسيون تخصصي موضوع ماده «۱» word
۳ فرم ب- ۲- صورتجلسه كارگروه بررسي توانايي علمي word
۴ فرم ب- ۳- صورتجلسه هيأت اجرايي جذب word
۵ جدول گزارش فعالیت های فرهنگی ، آموزشی ، پژوهشی و اجرایی word
۶ خلاصه جدول « ج » word
۷ خلاصه جدول « د » word
۸ جدول شماره ۵ (جداول شاخص امتيازدهي آموزشي) word

 

 
۱ مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده علمی متقاضیان تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی pdf

 

 

مدارك لازم براي تشكيل پرونده بررسی صلاحیت عمومی

کلیه متقاضیان تبدیل وضعیت :

۱٫ تکمیل فرم شماره ۱ در چهار نسخه

۲٫ تصوير آخرين مدرك تحصيلي (دو نسخه كارشناسي ارشد و دكتري)

۳٫ ارزشيابي دائم يا موقت مدارك تحصيلي اخذ شده از كشورهاي خارجي كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارزشيابي شده باشد.

۴٫ شناسنامه علمي (خلاصه)

۵٫ تصوير كارت ملي (هر دو طرف) در يك نسخه

۶٫ يك نسخه تصوير از تمامي صفحات شناسنامه

۷٫ يك نسخه تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت يا دوره نظام وظيفه

۸٫ چهار قطعه عكس جديد ۴×۳

۹٫ شرح حال مختصري از دوران زندگي خود با تكيه بر جنبه­ هاي عقيدتي و علمي

۱۰٫ حكم كارگزيني (در صورت اشتغال در ساير دانشگاه­هاي دولتي يا تقاضاي تبديل وضعيت استخدامي)

۱۱٫ مدارك ايثارگري (جانبازان، رزمندگان، بسيجيان آزادگان)

۱۲٫ تکمیل و ارسال فرم بایسته های فرهنگی