شرح وظایف امور هیات علمی و ممیزه
 • مطالعه و بررسی های لازم در زمینه برنامه ریزی امور مربوط به هیئت ممیزه
 • رسيدگي و بررسي پرونده‌هاي اعضاء هیئت علمي به منظور ارتقاء مرتبه به استادیاری، دانشیاری و استادی
 • تبديل وضعيت اعضاي هیئت علمي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
 • احتساب سوابق خدمت قابل قبول آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی
 • تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیئت علمی
 • تدوین دستور العمل ها و راهنماهای مورد نیاز درخصوص فرایند ارتقا مرتبه در سطح دانشگاه
 • نظارت بر فرایند بررسی درخواستهای اعضای هیئت علمی و تشکیل کمیته های منتخب در دانشکده ها
 • پاسخگویی به سوالات اعضای هیأت علمی درخصوص آئین نامه ها و وظایف محوله به دبیرخانه هیئت ممیزه
 • ابلاغ آیین  نامه ها، بخش نامه های جدید و هرگونه تغییرات احتمالی در رابطه با ارتقاء اعضاء هیئت علمی
 • نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌هاي مربوط به هيئت مميزه دانشگاه‌
 • بررسي و استعلام، به منظور به‌روز آوری آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه
 • نظارت بر برنامه ریزی در خصوص تهیه دستور کار و صورتجلسه مصوبات هیئت ممیزه و ابلاغ آن به واحدهای تابعه
 • پیگیری و هماهنگی های مستمر بر تشکیل جلسات هیئت ممیزه
 • انتخاب دبیر هیئت ممیزه و اعضای کمیسیونهای تخصصی
 • تشکیل کمیسیونهای تخصصی هیات ممیزه
 • کمیسیون های تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شامل کمیسیون‌هایی با عناوین مشروحه ذیل متناسب با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی و پژوهشی می باشد
 • کمیسیون گروه علوم انسانی و اجتماعی با رشته های مرتبط
 • کمیسیون گروه علوم پایه با رشته های مرتبط
 • کمیسیون گروه مکانیک وعمران با رشته های مرتبط
 • کمیسیون گروه برق و کامپیوتر با رشته های مرتبط
 • کمیسیون گروه هنر، معماری و شهرسازی با رشته های مرتبط
 • تکمیل و آماده سازی پرونده های تایید شده در کمیسیون تخصصی به منظور طرح در جلسه هیئت ممیزه
 • ارسال ابلاغ نتایج بررسی پرونده ها
 • بررسی و تایید احکام
 • مدت هر دوره هیئت ممیزه در دانشگاه ۲ سال است که تا کنون ۲ دوره هیئت در این دانشگاه وظایف و فعالیت‌های خود را به اتمام رسانیده‌اند. در حال حاضر نیز اعضای دوره سوم هیئت ممیزه دانشگاه به حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده‌اند و دوره فعالیت آن‌ها از اسفند۹۷ برای مدت ۲ سال آغاز شده است
ارتقاء و هیئت ممیزه
نام ونام خانوادگی مینا اصلانی
سمت کارشناس مسئول
داخلی ۲۵۴۰
 شرح وظایف ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی
آدرس ایمیل aslanimina@yahoo.com
نام ونام خانوادگی سهیلا بنی احمدی
سمت کارشناس مسئول امور هیات علمی
داخلی ۲۴۱۶
 شرح وظایف ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی
آدرس ایمیل BaniAhmadi_soheila@yahoo.com
ترفیع
 
سمت : کارشناس
نام و نام خانوادگی: وجیهه سخایی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس
تلفن مستقیم : ۹-۲۲۹۷۰۰۶۰    تلفن داخلی:۲۲۹۸
آدرس ایمیل:
شرح وظایف انجام امور مربوط به ترفیع، محاسبه حق التدریس دانشگاه

چهار آبان هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@srttu.edu