مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی / ارزشیابی و نیازسنجی

نام محسن زارعی
سمت کارشناس نظارت و ارزیابی و امور مدیریت و ارزشیابی اساتید
داخلی ۲۲۹۰         مستقیم ۲۲۹۷۰۰۲۵
 شرح وظایف انجام امور مربوط به ارزشیابی
وظایف اداره سنجش و نظارت برنامه‌های آموزشی

  • بررسی‌های لازم در زمینه آئین نامه‌های آموزشی و تسلیم نظرات به مقامات ذی‌ربط؛
  • بررسی اطلاعات مربوط به برنامه‌های درسی واحدهای مختلف آموزشی دانشکده‌ها که توسط کاربران آنها در سامانه جامع دانشگاه وارد شده و مطابقت آنها با برنامه‌های درسی مصوب و تأیید نهایی اطلاعات
  • انجام هماهنگی با مرکز فناوری و فضای آموزشی دانشگاه جهت اصلاح ساختار سامانه جامع دانشگاه
  • انجام امور مربوط به اعلام ظرفیت‌های پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و تهیه جداول و آمارهای مربوط به امور ظرفیت‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • همکاری در انجام امور مربوط به اعلام ظرفیت مقطع دکتری
  • راه اندازی و بروز رسانی اطلاعات سایت این اداره کل در سایت دانشگاه
  • بررسی شکایات آموزشی و نحوه اجرای برنامه‌های آموزشی و دوره‌ها
  • هماهنگی‌های لازم به منظور انجام به موقع ارزشیابی اعضای هیأت علمی
  • تهیه اطلاعات لازم در رابطه با ارزشیابی برای واحدهای مختلف دانشگاه، نیروی انسانی دانشگاه و اعضای هیأت علمی؛
  • تهیه آمارهای مربوط به ارزشیابی اعضای هیأت علمی

چهار آبان هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@srttu.edu