دبیرخانه هیئت ممیزه

شرح وظایف دبیرخانه هیات ممیزه

 

مطالعه و بررسی های لازم در زمینه برنامه ریزی امور مربوط به هیئت ممیزه

رسيدگي و بررسي پرونده‌هاي اعضاء هیئت علمي به منظور ارتقاء مرتبه به استادیاری، دانشیاری و استادی

تبديل وضعيت اعضاي هیئت علمي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

احتساب سوابق خدمت قابل قبول آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی

تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیئت علمی

تدوین دستور العمل ها و راهنماهای مورد نیاز درخصوص فرایند ارتقا مرتبه در سطح دانشگاه

نظارت بر فرایند بررسی درخواستهای اعضای هیئت علمی و تشکیل کمیته های منتخب در دانشکده ها

پاسخگویی به سوالات اعضای هیأت علمی درخصوص آئین نامه ها و وظایف محوله به دبیرخانه هیئت ممیزه

ابلاغ آیین  نامه ها، بخش نامه های جدید و هرگونه تغییرات احتمالی در رابطه با ارتقاء اعضاء هیئت علمی

نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌هاي مربوط به هيئت مميزه دانشگاه‌

بررسي و استعلام، به منظور به‌روز آوری آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه

نظارت بر برنامه ریزی در خصوص تهیه دستور کار و صورتجلسه مصوبات هیئت ممیزه و ابلاغ آن به واحدهای تابعه

پیگیری و هماهنگی های مستمر بر تشکیل جلسات هیئت ممیزه

انتخاب دبیر هیئت ممیزه و اعضای کمیسیونهای تخصصی

تشکیل کمیسیونهای تخصصی هیات ممیزه

کمیسیون های تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شامل کمیسیون‌هایی با عناوین مشروحه ذیل متناسب با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی و پژوهشی می باشد

کمیسیون گروه علوم انسانی و اجتماعی با رشته های مرتبط

کمیسیون گروه علوم پایه با رشته های مرتبط

کمیسیون گروه مکانیک وعمران با رشته های مرتبط

کمیسیون گروه برق و کامپیوتر با رشته های مرتبط

کمیسیون گروه هنر، معماری و شهرسازی با رشته های مرتبط

تکمیل و آماده سازی پرونده های تایید شده در کمیسیون تخصصی به منظور طرح در جلسه هیئت ممیزه

ارسال ابلاغ نتایج بررسی پرونده ها

بررسی و تایید احکام

مدت هر دوره هیئت ممیزه در دانشگاه ۲ سال است که تا کنون ۲ دوره هیئت در این دانشگاه وظایف و فعالیت‌های خود را به اتمام رسانیده‌اند. در حال حاضر نیز اعضای دوره سوم هیئت ممیزه دانشگاه به حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده‌اند و دوره فعالیت آن‌ها از اسفند۹۷ برای مدت ۲ سال آغاز شده است

سه مهر هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۴
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۶
داخلی: ۲۲۷۱
mrezaeyan@srttu.edu