مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و رئیس دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و همچنین مراسم تکریم و معارفه رئیس دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه در سالن شهید باهنر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، آقای دکتر مهدی نژاد سرپرست دانشگاه در ابلاغی آقای دکتر مجتبی قربانی آرانی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه را به سمت سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب کرد. در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر محمد شمس اسفندآبادی در طول تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.

همچنین سرپرست دانشگاه در ابلاغی آقای دکتر حمیدرضا تقیاری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای را به سمت سرپرست دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه منصوب کرد. در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر مجتبی قربانی در طول تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.