ستاد دانشجویان امور شاهد و ایثارگر خبر داد: مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تقدیر از دانشجویان پژوهشگر شاهد و ایثارگر دانشگاه در روز دوشنبه پانزدهم آذرماه برگزار گردید.

به گزارش امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور پرشور دانشجویان، اساتید، کارکنان، مدیران و مسئولین این دانشگاه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری روز دوشنبه ۱۵ آذرماه، در آمفی تئاتر شهید تهرانی مقدم برگزار گردید. در این مراسم آقای دکتر کمری، خانم دکتر حبیبی و آقای گنجی رئیس و معاون و ذی حساب مرکز دانش پژوهان و تشکل­های شاهد و ایثارگر، آقای دکتر الهی رئیس اداره آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، آقای محمدی و خانم حسینی کامل، معاون فرهنگی اجتماعی و کارشناس آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۸ نیز حضور داشتند.

در طی این مراسم از پژوهشگران برتر آقایان احمد نوروزپور نیازی دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت، مجید نوری کمری دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، اویس افضلی  دانشجوی دکتری مهندسی عمران و پیمان بهرامی­ دوست دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری تجلیل به عمل آمد.

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از حمایت های مادی و معنوی مسئولین دانشگاه و بنیاد شهید قدردانی می نماید.

6a5a8932

6a5a89316a5a8929