فهرست نویسندگان مقالات برتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در اولین بروزرسانی سال ۲۰۲۴

بر اساس گزارش پایگاه استنادی ESI در بروزرسانی دی ماه ۱۴۰۲، فهرست نویسندگان مقالات برتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در اولین بروزرسانی سال ۲۰۲۴ به شرح زیر اعلام شد:

 • دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در این به روز رسانی دارای ۱ مقاله داغ  (Hot Paper) به نویسندگی خانم دکتر معصومه قلخانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه است.
 • تعداد ۱۲ مقاله با آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی جزو مقالات جبهه تحقیق(Research Front) معرفی شدند. نویسندگان این مقالات به شرح زیر می باشد:
  دانشکده علوم پایه دکتر معصومه قلخانی
  دانشکده علوم پایه دکتر مرضیه ندافان
  دانشکده مهندسی برق دکتر سیدعلیرضا داوری
  دانشکده مهندسی عمران دکتر علیرضا شریفی
  دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین دکتر حمیدرضا تقی یاری
 • تعداد ۱۹ مقاله با آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی جزو مقالات پراستناد (Highly Cited Paper معرفی شد. نویسندگان این مقالات به شرح زیر می باشد:
  دانشکده مهندسی عمران دکتر علیرضا شریفی دانشکده علوم پایه دکتر معصومه قلخانی
  دانشکده مهندسی مکانیک دکتر جواد کدخداپور دانشکده علوم پایه دکتر مرضیه ندافان
  دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین دکتر حمیدرضا تقی یاری دانشکده علوم پایه دکتر مهدی نیک عمل
  دانشکده مهندسی برق دکتر سیدعلیرضا داوری

  حوزه موضوعی مقالات برتر دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی در این بروزرسانی بر طبق نمودار زیر می باشد.

 • منبع اصلی خبر
 • اداره ارزیابی تولیدات علمی و علم سنجی
 • معاونت پژوهش و فناوری
 • کدخبر ۰۲۱۰۲۴۰۲