فهرست نویسندگان مقالات برتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در بروزرسانی اسفند ۱۴۰۲ (مارس ۲۰۲۴)

اسامی پژوهشگران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که در بروزرسانی مارس ۲۰۲۴ پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس در فهرست نویسندگان مقالات برتر قرار گرفتند، منتشر شد. در این فهرست اسامی اعضا محترم علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به شرح زیر است:

دکتر معصومه قلخانی (۴ مقاله پراستناد، ۴ مقاله جبهه تحقیق و ۲ مقاله داغ)

دکتر علیرضا شریفی (۵ مقاله پراستناد و ۳ مقاله جبهه تحقیق)

دکتر مرضیه ندافان (۲ مقاله پراستناد، ۱ مقاله جبهه تحقیق و ۱ مقاله داغ)

دکتر سید علیرضا داوری (۲ مقاله پراستناد و ۲ مقاله جبهه تحقیق)

دکتر مهدی نیک عمل (۲ مقاله پراستناد)

دکتر حمیدرضا تقی یاری (۱ مقاله پراستناد)

دکتر جواد کدخداپور (۱ مقاله پراستناد)

 

 

منبع اصلی خبر

اداره ارزیابی تولیدات علمی و علم سنجی

معاونت پژوهش و فناوری

کدخبر ۰۲۱۲۲۷۰۱