فراخوان حضور در “کمیته های تخصصی” و “اتاق فکر و خبر” کانون

با سلام، بدینوسیله از اعضاء محترم کانون که مایلند در هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون مسایل مهم درون سازمانی (در سطح دانشگاه) و برون سازمانی (در سطوح استانی و کشوری) بازنشستگان مشارکت فعال تری داشته باشنددعوت می نماید تا تمایل خود را برای حضور در یکی از کمیته های زیر و همچنین اتاق فکر و خبر که در فضای مجازی برای اطلاع رسانی و تبادل نظر در موارد ضروری ایجاد شده اعلام نمایند:
ضمنا اسامی عزیزانی که در بیست و هفتمین جلسه مورخ ۹۸/۵/۷ هیأت مدیره مسؤلیت کمیته های تخصصی را عهده دار گردیده اند به شرح زیر می باشد:
۱- آقای علی اکبر یاسری: کمیته ی ورزش
۲- آقای سید محمد موسوی نیا: کمیته ی خدمات رفاهی و گردشگری
۳- آقای علیرضا هنرور: کمیته ی بهداشت و درمان
۴- آقای محمد حسن یزدی زاده: کمیته ی قوانین و مقررات
۵- آقای پرویز باقری: کمیته ی بودجه و معیشت (حقوق و مزایا)
۶- آقای محمد حسین نیکو نژاد: کمیته ی روابط عمومی

محمد حسن یزدی زاده
رئیس هیأت مدیره کانون