فراخوان حضور در “كميته هاي تخصصي” و “اتاق فكر و خبر” كانون

با سلام، بدينوسيله از اعضاء محترم كانون كه مايلند در هم انديشي و تبادل نظر پيرامون مسایل مهم درون سازمانی (در سطح دانشگاه) و برون سازمانی (در سطوح استاني و كشوري) بازنشستگان مشاركت فعال تري داشته باشنددعوت مي نمايد تا تمايل خود را براي حضور در يكي از كميته هاي زير و همچنين اتاق فكر و خبر كه در فضاي مجازي براي اطلاع رساني و تبادل نظر در موارد ضروري ايجاد شده اعلام نمايند:
ضمنا اسامي عزيزاني كه در بیست و هفتمین جلسه مورخ ۹۸/۵/۷ هيأت مديره مسؤليت كميته هاي تخصصي را عهده دار گرديده اند به شرح زير مي باشد:
۱- آقای علی اکبر یاسری: کمیته ی ورزش
۲- آقای سید محمد موسوی نیا: کمیته ی خدمات رفاهی و گردشگری
۳- آقای علیرضا هنرور: کمیته ی بهداشت و درمان
۴- آقای محمد حسن یزدی زاده: کمیته ی قوانین و مقررات
۵- آقای پرویز باقری: کمیته ی بودجه و معيشت (حقوق و مزايا)
۶- آقای محمد حسین نیکو نژاد: کمیته ی روابط عمومی

محمد حسن يزدي زاده
رئيس هيأت مديره كانون