فراخوان تشكيل اتاق فكر و كميته هاي تخصصي كانون بازنشستگان دانشگاه

سرور ارجمند، بازنشسته گرامي؛

به استحضار مي رساند: پيرو سياست هاي جديد صندوق بازنشستگي كشوري مبني بر واگذاري هرچه بيشتر امور بازنشستگان به خودشان و تشكيل شوراي مشورتي و كميته هاي تخصصي پنجگانه متشكل از بازنشستگان در آن صندوق و به منظور استفاده از ايده ها و تجارب ارزشمند اعضاء محترم كانون دانشگاه و جلب مشاركت هر چه بيشتر آنان در حل مشكلات قشر عظيم و خدوم بازنشستگان و تحقق اهداف كانون ها در سطوح دانشگاه، استان، و كشور ؛ بدين وسيله از جنابعالي دعوت مي نمايد تا در صورت تمايل آمادگي خود را جهت شركت در يك يا چند فقره از كميته هاي زير اعلام فرماييد:

۱- اتاق فكر كانون دانشگاه

۲- كميته بودجه و معيشت

۳- كميته فني و قانون مديريت خدمات كشوري

۴- كميته بهداشت و درمان

۵- كميته رفاه و سفرها

۶- كميته آموزش و تبليغات

لازم به ذكر است براي اعلام آمادگي خود كافي است با مراجعه به سايت دانشگاه و انتخاب كانون بانشستگان در قسمت در باره دانشگاه فرم تماس با كانون بازنشستگان را تكميل و عنوان كميته هاي مورد علاقه خود را به ترتيب اولويت در قسمت توضيحات درج نماييد.