ششمین نشست هم اندیشی دبیران انجمن های علمی فناوری

💢معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد؛
ششمین نشست هم اندیشی دبیران انجمن های علمی فناوری، پیرامون پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت و انتخابات انجمن ها درسال جدید
⏰زمان: یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۵
📍مکان: دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
✅حضور دبیران محترم انجمن های علمی، الزامی است.