شبکه خبری بازنشستگان اعلام كرد:

?اعلام ۱۳ مطالبه بازنشستگان کشوری به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

✳️دکتر احمد صافی مدیر کانون بازنشستگان کشوری آموزش و پرورش فهرست وار،اهم مشکلات بازنشستگان را به شرح ذیل  در دیدار روسای کانونهای بازنشستگی آموزش و پرورش سراسر کشور با محمد شریعت مداری  وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و جمشید تقی زاده مدیر عامل  صندوق بازنشستگی  کشوری مطرح  کرد

 ۱. وجود تبعیض زیاد بین حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش به ویژه بازنشستگان قدیم با شاغلین
۲.عدم پرداخت حقوق بر اساس نرخ تورم طبق مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری
۳. عدم امکان استفاده بهینه از بیمه مناسب و بدون سقف
 ۴. عدم تکریم لازم بازنشستگان به عنوان فرهنگ تکریم در جامعه
۵. عدم تصویب قانون مدیریت و خدمات کشوری به ویژه مواد مربوط به امور بازنشستگان
۶. عدم اجرای مفاد سند ملی سالمندان
۷ .عدم اجرای راهکارهای سند تحول آموزش و پرورش در ارتباط با استفاده بهینه از دانش و تجربه بازنشستگان
 ۸. عدم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اساسنامه کانون ها
 ۹.عدم استفاده لازم از رسانه ها به منظور طرح مشکلات بازنشستگان و راه حل های آن
۱۰. مناسب نبودن برخی از برنامه های گردشگری
۱۱. عدم افزایش خانه‌های امید برای بازنشستگان بعنوان مرکزی جهت پرکردن اوقات فراغت
 ۱۲. عدم پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۱۳.کمبود مکان وفضای مناسب برای کانونهای بازنشستگی

?کانال شبکه خبری بازنشستگان?

???
? @bazneshasteganirani