سلسله وبینار بهار دلها (ویژه ماه مبارک رمضان)

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری مرکز هم‌اندیشی استادان دانشگاه برگزار می کند:

سلسله وبینار بهار دلها ( ویژه ماه مبارک رمضان)

از ۱۵ الی ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت برگزاری ۸ الی ۹ شب

 همراه با اعطای گواهی فرهنگی

️ پیوند ورود به جلسه: https://vc.sru.ac.ir/ramadan-1402