سخنرانی با عنوان: بکارگیری هوش مصنوعی در پردازش کلان داده سنجش از دور جهت پیش بینی آینده زمین

مدرس:

آقای دکتر علیرضا شریفی

دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

زمان: سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰

به صورت آنلاین

صدور گواهی منوط به ثبت نام و حضور می باشد.

لینک ثبت نام:

https://events.sru.ac.ir/fa

لینک مربوط به حضور در سخنرانی:

https://vc.sru.ac.ir/research-time

لینک دریافت گواهی:(۷۲ ساعت بعد از پایان جلسه)

https://events.sru.ac.ir/users/login.php

لینک فیلم سخنرانی:

https://vc.sru.ac.ir/pnp0pj0z614s/