ستاد شاهد خبر داد:

بازدید سر زده مشاور رئیس دانشگاه از خوابگاه دخترانه مبارک آباد

«بازدید مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از خوابگاه مبارک اباد»

به نقل از مشاور رئیس دانشگاه سرکار خانم سیدجوادی بازدید سرزده از خوابگاه دخترانه مبارک اباد با هدف افزایش سطح رضایت دانشجویان دانشگاه و در راستای دستور مقام عالی دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی مبنی بر حضور فعال مسئولین در سراهای دانشجویی در روز چهارشنبه مورخ 98/9/27 انجام پذیرفت. ایشان مهمترین دستاورد این بازدید را اینگونه بیان کردند:

1.بازدید از سطح کیفی سرای دانشجویی

2.بررسی مشکلات دانشجویان

3.بازدید از وضعیت دانشجویان مخصوصا دانشجویان شاهد و ایثارگر

whatsapp-image-2019-12-17-at-23-35-30 whatsapp-image-2019-12-17-at-21-02-48 whatsapp-image-2019-12-17-at-21-02-47