ستاد شاهد خبر داد: ارائه خدمات مشاوره برخط ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

سرکار خانم سیدجوادی مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از ارائه خدمات مشاوره ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد. بنا بر جلسه ای که امروز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱/۲۷ با معاونت محترم دانشجویی و همچنین رئیس محترم مرکز بهداشت برگزار شد توجه ویژه به دانشجویان شاهد و ایثارگز از بعد روانشناختی و مشاوره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. دکتر احمدی با تاکید بر اینکه این یادگاران هشت سال دفاع مقدس با شرایط و مباحث الام متاثر از جنگ بر روی جانبازان و آزادگان معزز میبایست به صورت ویژه خدمات رسانی و مشاوره شوند! از درخواست ستاد شاهد مبنی بر اختصاص زمانی جهت مشاوره های تحصیلی و روانشناسی به طور ویژه بخصوص در شرایط بحرانی کشور ناشی از بیماری COVID-19 استقبال نمودند. همچنین دکتر پالیزگیر ضمن دتشکر از پیشنهاد ستاد شاهد ، پیشنهادات ارزنده ای را اعلام داشتند.