ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

فراخوان شرکت در جشنواره آموزشی و پژوهشی جایزه ملی ایثار

به اطلاع دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی می­رساند، جشنواره آموزشی و پژوهشی جایزه ملی ایثار با هدف شناسایی و تجلیل از چهره­ های موفق و برتر آموزشی و تحصیلی و نیز افزایش انگیزه علمی و توانمندسازی جامعه هدف در دهه اول اسفندماه سال جاری و در آستانه هفته بزرگداشت شهداء در تهران برگزار خواهد شد. لذا از دانشجویان شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دستورالعمل، دعوت می­شود جهت شرکت در جشنواره آموزشی و پژوهشی، نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت­نام اقدام نموده و تا تاریخ ۰۷/۱۱/۹۵ به آدرس پستی shahed@srttu.edu ارسال نمایند. به منظور استفاده متقاضیان، دستور العمل و فرم تقاضا نامه ثبت نام (فرم شماره ۱)، به پیوست ارائه گردیده است.

دستورالعمل

 تقاضا نامه