ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

۲۲ بهمن امسال از آن ۲۲ بهمن های تماشایی خواهد بود.(مقام معظم رهبری)

حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر  و تجدید بیعت با آرمان ها و ارزشهای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در یوم الله ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۶

20180211_09532820180211_095419