دوره ی اصول بازرسی رباتیک در لوله های فاضلاب شهری و اصول شستشو و رفع انسداد لوله های فاضلاب شهری

به استحضار میرساند با توجه در درخواست دانشجویان دوره ی اصول بازرسی رباتیک در لوله های فاضلاب شهری و اصول شستشو و رفع انسداد لوله های فاضلاب شهری، اشنایی با اجزای ربات و استاندارد های لازم جهت شستشوی فاضلاب و.. ( توسط دکتر ارباب تفتی) در روز دوشنبه ۹ بهمن ماه ساعت ۸۱ به صورت مجازی در بستر سامانه مجازی با حضور ۲۳ نفر از دانشجویان برگزار گردید. به دلیل استقبال خوب دانشجویان این دوره به صورت حضوری در دو جلسه دیگر در دانشکده مکانیک برگزار میگردد.