دعوتنامه مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان دانشگاه در اول خرداد ماه سال جاری

به استحضار اعضاء محترم کانون بازنشستگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند که مجمع عمومی عادی سال جاری کانون بازنشستگان دانشگاه در روز چهارشنبه ۹۸/۳/۱ در ساعت ۱۸ در سالن تهرانی مقدم دانشگاه تشکیل خواهد شد. دستور جلسه به شرح زیر خواهد بود
۱- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس
۲- بررسی گزارش مالی سال ۹۷ و تصویب ترازنامه
۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای دوره یکساله جدید
۴- بررسی پیشنهادهای هیأت مدیره و اعضاء در مورد خط مشی کلی کانون
۵- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب برنامه و بودجه کانون در سال۹۸
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم کانون تقاضا می شود جهت مشارکت در تصمیم گیری ها و ارتقاء و بهبود فعالیت های این کانون صنفی در این جلسه شرکت فرمایند.
اضافه می نماید که این مراسم با اذان مغرب و صرف افطاری خاتمه خواهد یافت.
محمد حسن یزدی زاده
رئیس هیأت مدیره کانون