آیا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشجوی غیر ایرانی نیز می پذیرد و در کدام مقاطع؟

بله. این دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجوی بین المللی می پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مراجعه شود.

به چه کسی دانشجوی غیر ایرانی گفته می شود؟

هر دانشجویی که پاسپورت غیر ایرانی داشته باشد و با ویزای دانشجویی وارد کشور شود.

سطح مهارت مورد نیاز به زبان فارسی برای دانشجویان غیر ایرانی چگونه است؟

دانشجویان بین  المللی باید سطح فارسی قابل قبولی برای ثبت نام داشته باشند و یا مدرکی از مراکز معتبر آموزش زبان فارسی در ایران ارائه دهند. متقاضی می تواند این دوره را در یکی از مراکز مورد تایید وزارت علوم، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند که توسط دانشگاه به آن مراکز معرفی می شوند.

مراحل درخواست چگونه است؟

لطفا به سایت دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، قسمت آیین نامه های بین المللی مراجعه کنید.

آیا من می توانم مدارک تحصیلی ام را خود ترجمه کنم؟

مدارک تحصیلی شما باید توسط دارالترجمه های رسمی و تایید شده توسط وزارت دادگستری ترجمه شوند.

آیا شما کمک هزینه برای دانشجویان بین المللی در نظر گرفته اید؟

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هیچ کمک هزینه ای برای دانشجویان غیر بورسیه  بین المللی در نظر نگرفته است و تمام هزینه های تحصیلی ازقبیل شهریه ثبت نام ، اقامت و خدمات رفاهی برعهده این دانشجویان می باشد. شهریه ثبت نام دانشجویان غیر بورسیه به صورت زیر است:

چگونه متوجه شوم که مدرک لیسانس و فوق لیسانس من در ایران معتبر است؟

سفارت ایران در کشور شما می تواند به شما در این زمینه کمک کند. آنها می توانند به شما اطمینان دهند که آیا شما می توانید در ایران ادامه تحصیل بدهید یا خیر.