• قائم مقام وزیر در امور بین الملل در نشست سی و دوم هیات رئیسه دانشگاه

   قائم مقام وزیر در امور بین الملل در نشست سی و دوم هیات رئیسه دانشگاه

   پتانسیل دانشگاه شهید رجائی در حوزه بین الملل چشم گیر است
   قائم مقام وزیر در امور بین الملل در نشست سی و دوم هیات رئیسه دانشگاه: پتانسیل دانشگاه شهید رجائی در حوزه …ادامه خبر »
  • دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

   دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

   سی امین نشست از دور سوم هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد
   سی امین نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد خبر داد:

   ستاد شاهد خبر داد:

   گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر
   «گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر» به نقل از مشاور رئیس دانشگاه سرکار خانم سیده انسیه سیدجوادی مراسم گردهمایی دانشجویان …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار