• اردو زیارتی قم-جمکران دانشجویان شاهد و ایثارگر

   اردو زیارتی قم-جمکران دانشجویان شاهد و ایثارگر

   اردو زیارتی قم-جمکران دانشجویان شاهد و ایثارگر با محوریت اربعین حسینی
   «اردو زیارتی قم جمکران دانشجویان شاهد و ایثارگر با محوریت اربعین» مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرکار خانم سیدجوادی …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

   اولین جلسه اتاق همفکری ستاد شاهد و ایثارگر
   «اولین جلسه اتاق همفکری ستاد شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 99-98» اولین جلسه اتاق همفکری ستاد شاهد و ایثارگر …ادامه خبر »
  • ستاد شاهد خبر داد:

   ستاد شاهد خبر داد:

   تجلیل از استاد مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی 98-97
   «مراسم تجلیل از استاد مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر» به نقل از مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرکار …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار