• معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد

   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد

   شيوه نامه برگزاری انتخابات اعضای هيأت مميزه و كميسيون های تخصصی
   شيوه نامه برگزاری انتخابات اعضای هيأت مميزه و كميسيون های تخصصی جهت اجرا به دانشکده ها ابلاغ شد به گزارش …ادامه خبر »
  • روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   روابط عمومی دانشگاه خبر داد

   تقدیر از شش نفر از پرسنل و اساتید محترم دانشگاه که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند
   از شش نفر از پرسنل و اساتید محترم دانشگاه که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند، تقدیر شد به گزارش …ادامه خبر »
  • معاونت مالی و اداری خبر داد

   معاونت مالی و اداری خبر داد

   کلیه پاداش بازنشستگان معزز دانشگاه شهید رجائی پرداخت شد
   کلیه پاداش بازنشستگان معزز دانشگاه شهید رجائی پرداخت شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاون مالی …ادامه خبر »
 • ادامه اخبار