دانشکده مهندسی مکانیک

جلسه هماهنگی انجمن های علمی دانشکده مهندسی مکانیک (جامدات، ساخت و تولید، خودرو و سیالات) با شرکت اعضا و دبیران انجمن­های ذکر شده و همراهی جناب آقای دکتر رفاهی اسکوئی معاونت فنی و دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک و آقای مهندس رمضانی مسئول هماهنگی انجمن­های علمی در هفته دهم آموزشی در محل دانشکده مکانیک برگزار گردید.

در این جلسه راهکارهای برگزاری بهتر دوره­های آموزشی کوتاه مدت و همچنین نمایشگاه هفته پژوهش بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید. همچنین درباره حل مشکلات انجمن­های علمی در هماهنگی و برگزاری دوره­ها و تقسیم کار بین اعضا بحث و گفتگو شد.

 

446627645_457253