جلسه مشترک همکاران مدیریت حراست با ریاست دانشگاه

جلسه پایان سال همکاران مدیریت حراست با دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه و حجت السلام و المسلمین فضلعلی مسئول نهاد رهبری در روز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ در سالن شهید باهنر دانشگاه برگزار شد.