جلسه اعضای کانون بازنشستگان با ریاست دانشگاه

photo_2018-02-26_20-11-32

%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86

امروز دوشنبه ۷ اسفندماه اعضای کانون بازنشستگان دانشگاه جلسه  مشترکی با جناب آقای دکتر عظمتی  ریاست محترم دانشگاه داشتند

این جلسه  با حضور دکتر علیایی  مدیر محترم حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه در محیطی کاملا صمیمی  برگزار شد.

در این جلسه آقای مهندس یزدی زاده رئیس محترم کانون  با ارائه گزارشی از فعالیت سه ماهه اعضای جدید کانون ، نیازهای کانون را مطرح نمودند که با همه موارد دکتر عظمتی موافقت نمودند