جایزه بین المللی ماری کوری کمیسیون اروپا به دکتر مهدی نیک عمل دانشیار فیزیک دانشگاه

این جایزه پس از دریافت دو جایز نوبل توسط ماری کوری دانشمند لهستانی-فرانسوی به خاطر تحقیقاتش روی رادیو اکتیویته به پژوهشگرانی در تمام سطوح حرفه ای اشان (دارای مدرک دکتری به بالا) بدون در نظر گرفتن ملیت شان با گرایش های بین رشته ای از علوم زیستی تا علوم فضایی با گذراندن مراحل داوری اعطا می گردد. در سطح اروپا رقابت بسیار سنگینی برای دریافت این جایزه وجود دارد و پژوهشگران می بایست پروپزالی ۲۵ صفحه ای را به یکی از دانشگاه های اروپا ارائه و پس از بررسی و تایید رابط خود در دانشگاه اروپایی، پروپزال به ماری کوری در کمیسیون اروپا ارسال و مورد داوری قرار می گیرد. پس از حدود ۴ ماه داوری نتایج اعلام می گردد. تا سه سال پیش ایران جزو کشورهایی بود که پژوهشگرانش می توانستند با رعایت قوانین ماری کوری مستقیما از ایران با هماهنگی رابط اروپایی خود در این مسابقه شرکت کنند. اما قوانین کنونی محدودیت هایی را ایجاد کرده است.برای اطلاع بیشتر از شرایط کنونی ماری کوری به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm

دکتر نیک عمل در سال ۲۰۱۲ با رعایت ضوابط کمیسیون اروپا و تایید دانشگاه آنتورپ بلژیک، به عنوان پژوهشگر مقیم ایران پروپزالی به هیئت داوران ماری کوری ارائه کرد و در رقابت برای دریافت

International Incoming Fellowship (FP7-PEOPLE-2012-IIF)

 شرکت نمود که نهایتا توانست داوران را متقاعد کند که ایشان شایستگی “انتقال دانش” به اروپا دارد. لازم به ذکر است که در گروهی که دکتر نیک عمل در دانشگاه آنتورپ بلژیک این اقدام را نمود این اولین بار است که شخصی توانسته FP7-IIF را برای آن گروه به ارمغان بیاورد. پروپزآل های دیگر ارسال شده از دانشگاه آنتورپ طی سال های گذشته مورد تائید هیئت داوران ماری کوری قرار نگرفته اند.

پروپزال ۲۵ صفحه ای ایشان مربوط به مدل سازی وشبیه سازی روی خواص مکانیکی و کرنش های مربوطه گرافن و انتقال دانش مدل سازی و شبیه سازیبه اروپا بود. بدیهی استانتقال دانشاز ایران به اروپا کمی غیر قابل باور بود که به یاری خداوند این مهم برای پژوهشگر برتر کشور در رشته فیزیک و پژوهشگر نمونه دانشگاه محقق گردید.

دكتر نيك عمل پس از اعطاء این بورس با پشتیبانی معاونت پژوهشی و مدیر پژوهشی وقت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به مدت یک سال در غالب فرصت مطالعاتی به بلژیک سفر کردند. در طول این سال ها ایشان توانستند حدود ۳۰ مقاله بین المللی با متوسط ضریب تاثیر ۵ به چاپ برسانند، و همچنين راهنمایی ۳ دانشجوی دکتری، یک پژوهشگر پسا دکتری را به عهده بگیرند.

شايان ذكر است طبق گزارش رسمی سایت (stat.nano) در حال حاضر ایشان نفر هفتم گرایش خود در بین پژوهشگران خاورمیانه هستند. هم چنین در غالب FP7-IIF ایشان رابط دانشگاه آنتورپ بلژیک با دانشگاه آرکانزار آمریکا گردید.