تشکیل مجمع عمومی عادی کانون در اول خرداد

مجمع عمومی عادی سال ۹۸ کانون بازنشستگان دانشگاه به صورت عادی درساعت ۱۸روز چهارشنبه اول خرداد ماه سال جاری در سالن شهید تهرانی مقدم دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه گزارش ها و پیشنهادهای مطرح شده توسط هیأت مدیره مورد تأیید مجمع قرار گرفت و آقای مهندس عبدالله فیض آبادی برای سومین سال متوالی به عنوان بازرس اصلی و آقای مالک مطلبی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
همچنین در این جلسه اعضاء صندوق قرض الحسنه کانون نیز ضمن استقبال از افزایش سقف وام صندوق با دو برابر نمودن حداقل سپرده ی ماهیانه ی اعضاء موافقت نمودند.
این نشست با برگزاری مراسم افطاری خاتمه یافت.