تسهيلات كانون براي استفاده بيشتر بازنشستگان از مجتمع هاي رشد مشهد و تنكابن

پیشکسوتان عزیز
با سلام و آرزوی سلامتی شما و خانواده های محترم به استحضار می رساند:
در اجرای مصوبه ی آخرین مجمع عمومی کانون در ارتباط با سفرهای خانوادگی اعضاء محترم و به منظور رعایت عدالت در توزیع یارانه بین اعضاء كانون؛ هیات مدیره کانون در سی و پنجمین جلسه ی مورخ ۹۸/۱۱/۲۸ مقرر نمود تا افرادی که طی سال ۹۸ از یارانه ی سفرهای دسته جمعی کانون استفاده ننموده اند در صورت تمایل به اسکان در مجتمع های رشد دانشگاه در مشهد و تنکابن و عدم امکان استفاده از تخفیف های مقرر برای شاغلین می توانند از حداکثر چهارصد هزار تومان یارانه استفاده نمایند.
محمد حسن یزدی زاده
رییس هیات مدیره
کانون بازنشستگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی